YUNAN MİTOLOJİSİ, TANRILARI, TANRIÇALARI, ÖZELLİKLERİ

Yunan Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları ve Özellikleri
Yunan Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları ve Özellikleri

Antik Yunan medeniyeti sanat tarihi açısından tek başına ciltler dolusu ansiklopedik bilgiler sunmaktadır. Bu bakımdan özüyle derlenen bu makalede antik Yunan medeniyetinin mitolojik efsane tanrıçaları ve bunların özellikleri, adları üzerinde durularak antik Yunan uygarlığının sanat tarihi açısından önemi üzerinde okurlara bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Evrende bir kaos, karmaşa vardı ve Kaos adlı bir tanrıça bu evreni düzene sokmak istedi. Bunun için toprak ana Gaya olarak Kaos ile birleşti. Sonrasında tam on iki gözlü devler doğdu ve bu devlerden titanlar dünyaya gelerek tanrıçaları doğurdu. Kaos, bu dev gözlü iri yaratıkları beğenmedi ve onları öldürmek istedi. Fakat anne Gaya bu dev gözlü de olsa çocuklarının ölümüne razı olmadı. Bir gece onları toprak ana olarak içine alarak kocasına da taşa sardığı kaya parçalarını çocukları olarak inandırdı. Baba dev gözlü titan çocuklarını öldürdüğünü sanarak yıllar boyunca yaşamaya devam etti. Daha sonra büyüyen titanlar birçok kara tanrı ve tanrıçalarını meydana getirdi. Bunlar antik Yunan medeniyetinin de ilk örnekleri olacaktı.

Evren Tanrısı Kimdir?

Yunan Mitolojisinde Evren Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Evren Tanrısı

 

Evren tanrısı Kaos’tur. Kaos, yeryüzü tanrıçası toprak ana Gaya ile birleşmesinden titanları dünyaya getirmiş ve bu titanlar uzunca bir süredir toprak ana tarafından babasının öldürmesine rağmen korunarak uzunca bir süre boyunca saklanmıştır. Böylece büyüyerek birçok tanrı ve tanrıçalar ortaya çıkmıştır.

Toprak Ana Kimdir?

Yunan Mitolojisinde Toprak Ana
Yunan Mitolojisinde Toprak Ana

Yunan mitolojisine göre toprak ana aynı zamanda yeryüzünün tanrıçası olarak bilinen Gaya’dan başkası değildir. Gaya, evren ile birleştikten sonra tam on iki tane sağ göz on iki tane de sol göz olarak korkunç dev yaratıklar dünyaya getirmiştir. Bunu gören baba Kaos onları öldüreceğini söylemiş. Anne bir gece onları içine alarak saklamış kocasına da taşa sardığı kaya parçalarını onlar diye kandırmıştır.

Gece Tanrısı Nike

Yunan Mitolojisinde Gece Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Gece Tanrısı

Antik yunan mitolojisi arasında gelmeye devam eden gece tanrısı Nike tüm insanlığa korkuları, karanlıkları, belaları onlar hak ettiğinden dolayı salmakta olan ve Kaos’un Gaya’dan doğma titan oğullarından birisidir.

Gökyüzü Tanrısı Uranüs

Yunan Mitolojisinde Gökyüzü Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Gökyüzü Tanrısı

Gökyüzüne, göğe egemen olan tanrılardan birisidir. Uranüs de yine toprak ananın evren ile birleşmesinden meydana gelmiş olan on iki gözlü titanların zürriyetinden doğmuştu. Zamanla gökyüzüne hakim olarak tüm insanlara yağmuru, rüzgarı hediye etmiş ve iyileri ödüllendirerek kötüleri cezalandırmıştır.

Deniz Tanrısı Kimdir?

Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrısı

Yunan mitolojisi denildiği zaman dikkat çeken mitolojik tanrılar arasında kuşku yok ki deniz tanrısı akla gelmektedir. Deniz tanrısı, denizdeki tüm dalgaları, rüzgarı, deniz meltemlerini ve gel git olaylarını başlatan tanrıdır. Bu efsaneye göre yine tanrı insanlara bol bol su bahşederek onları kıtlıktan kurtarmış ve böylelikle onların uzun yıllar boyunca sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Poseidos olarak bilinen tanrı deniz tanrısıdır. Bu deniz tanrısı ayrıca antik Yunan tanrıları arasında son derece önemli bir konumda yer almaktadır.

Aşk Tanrısı Kimdir?

Yunan Mitolojisinde Aşk Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Aşk Tanrısı

Zeus; Yunan mitolojisinde en çok tanrıça ile birlikte olan tanrılardan birisi olduğundan dolayı o aşk tanrısı olarak bilinmektedir. Zeus, birçok tanrıça ve soylu ailelerin kızlarıyla çeşitli kılıklara girerek birlikte olmuştur. Zeus, yerinde bir kuğu kılığına girmiş ve birlikte olmuş. Yerinde sandığın içerisine gizlenerek yine birlikte olmak istediği kişi ile birlikte olmayı başarmıştır. Tüm bunların yanında söz konusu aşk tanrısının sahip olduğu temel özellik birlikte olduğu tanrıçalarını tamamen sarıp sarmalaması ve onlara sürekli olarak evlilik vaatlerinde bulunarak birlikte olmaya ikna etmesidir. Zeus karısı Hera ile ilk birlikte olduğu için ayrıca düşkündür. Fakat bunu nice güzeller takip etmiştir. Nitekim Daphne, bu soylu aile kızlarından sadece birisidir. Bunu yine kuğu şekline girerek takip eden bir başka bakire de Zeus ile birlikte olmaktan kendini kurtaramamıştır. Duman halinde yine görünün Zeus bir diğer aşk yaşadığı tanrıça ile birlikte olur ve böylelikle antik Yunan mitolojisinin aşk tanrısı olmayı başarır.

Deniz Tanrıçası Tetis

Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrıçası
Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrıçası

Deniz tanrısı Poseidos dışında deniz tanrıçası olarak Tetis de bunların başında gelmektedir. Denizlere Poseidos ile birlikte hakim olmayı başarabilmiş olan bu tanrıça denizlerden bollukla su vererek insanların kıtlıkla karşılaşmasını önlemeyi başarmıştır. Nitekim bütün bunların dışında kalan tüm özellikleriyle burada yer verilen tanrı ve tanrıça isimleri yola çıkarak tamamen birbirinden ayrıcalıklı özellikleri olan tanrı ve tanrıçaların var olduğunu belirtmek mümkündür.

Güneş Tanrısı Kimdir?

Yunan Mitolojisinde Güneş Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Güneş Tanrısı

Doğaya hakim olan, günü yaratıp geceyi bürüyen tanrı elbette Helios olarak karşımıza çıkar. Güneş tanrısı olarak günün bereketli geçmesini sağlar, Güneşli günlerin görülmesi için insanlara yardım eder. Kötülük yapanların üzerine tüm gücüyle ulaşarak onları adeta kül haline getirir. Bütün bu özellikleri düşünüldüğü zaman bu tanrının da sanat tarihinde son derece önemi büyük yeri vardır.

Zincire Vurulmuş Prometheus

İlk baş kaldıran ve ilk özgürlüğüne düşkün olan tanrılardan birisi olduğundan dolayı sanat tarihi için son derece önemli bir tanrıdır. Prometheus, Olimpos Dağında akbabalara yem edilmekle baş başa bırakılmış ve tanrıya isyan ettiğinden dolayı sürgün edilmiştir. Bunun üzerine insanlara ateşini armağan etmiş ve o günden bugüne kadar özgürlük tanrısı olarak sürekli anılagelmiştir. Bütün bu özellikleriyle o haksızlığın, zulmün timsali olarak sürekli yer almaya devam etmiştir.

Savaş Tanrısı Ares

Yunan Mitolojisinde Savaş Tanrısı
Yunan Mitolojisinde Savaş Tanrısı

İnsanlar sürekli birbiriyle mücadele halindedir. Bunun için savaş tanrısı da insanların bu sürekli mücadelelerinde onlara müdahale ederek haklıyı haksızdan ayırmaktadır. Savaş tanrısı olarak ayrıca zulme karşı gelerek sürekli haklılığın timsali olmayı gösterebilmiştir. Ares hep elinde asa ve kılıç taşıyarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle o tamamen Yunan mitolojik tanrılarının tipik özellikleri arasında yer almıştır. Tüm bu özellikleriyle de diğer tanrılar kadar bilinmesi gerekli isimlerdendir.

Aşk Şehvet ve Güzellik Tanrıçası

Yunan Mitolojisinde Güzellik Tanrıçası
Yunan Mitolojisinde Güzellik Tanrıçası

Aşk tanrısı Zeus’un en fazla zevk aldığı kişi elbette Afrodit’tir. Karısı Hera’yı sürekli Afrodit ile aldatmış ve Hera ile sürekli kavga etmiştir. Ancak ne yapıp edip sadık karısının gönlünü almayı da başarabilmiştir. Afrodit, gerçekten de alımlı, güzel mi güzel bir aşk ve şehvet tanrıçası olarak dikkat çekmektedir. Upuzun saçları, iri göğüsleri ve genellikle çıplak olarak nü şeklinde resmedilen tanrıça güzelliğin timsali olarak dikkat çekmiştir. Bütün bu özellikleri yönünden tamamen diğer tanrı ve tanrıçalar kadar son derece bilinmesi gerekenler arasında bulunmaktadır. Bu anlamda düşünülecek olunduğu zaman antik Yunan mitolojisinin en öne çıkan mitolojik tanrıçası olarak yer aldığı bilinmektedir.

Yunan Tanrıları ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın