SEVGİ, SEVİLMEK NEDİR? SEVGİNİN TANIMI VAR MIDIR?

Yüzyıllardan bu yana her insan için ayrı bir sevgi tanımlaması olagelmiştir. Buna rağmen genel bir tanım ile ilgi, bağlılık ve sorumluluk duygularının hercümerç olduğu duygu durumlarına kısaca sevgi denmektedir. Erich Fromm Sevme Sanatı adlı kitabında sevgi nedir sorusuna cevap olarak ”duygu ve düşüncelerin ortak bir pay ile bir kişiye, bir olguya doğru yönlendirilmesi” cümlesini kurmuştur. Her canlıda sevginin tipik davranışsal metotları ve yolları bulunmaktadır. Sevginin felsefesini yapan çeşitli düşünürler Antik Yunan’dan bu yana çeşitli görüş ve düşünceleri sevgi duygusunun üzerine temellendirmiştir. Günümüzde sevgi hem sosyal bir ihtiyaç, hem psikolojik bir gereksinim hem de içgüdüsel bir davranış modelidir. Sevginin özelliklerini ve sevgi çeşitlerini yazımızın geri kalanında bulabilirsiniz.

Sevmek Nedir?

Genel olarak birisine, bir canlıya karşı sorulmakta olan sevmek nedir sorusunun cevabı oldukça geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Ancak sevgi, tamamen öznel ve kişisel bir kavram olduğu için genel bir tanımlama mekanizması kurmak ve süreci bu mekanizma süreci üzerinden inşa etmek mümkün ve mantıklı görünmemektedir. Günümüzde en çok karşılaştırılan ve mukayese edilen konularında başında ise sevgi ve aşk ikilemi gelmektedir. Birçok ortak görüşe göre aşk, sevginin bir üst duyum merkezini teşkil etmektedir. Birisine karşı duyulan sevgi üst mertebelerde ise bunun adına aşk denmektedir. Yüzyıllar boyunca şairler şiirlerinde sevgi ile aşkı birbirleriyle kıyaslamış ve şiirlerinde bu iki konuya birden yer vermeyi tercih etmişlerdir. Bu zamana kadar yazılmış aşk şiirlerinin kökeninde sevgi, sevgili gibi kavramlar imgesel ve görsel olarak kullanılmıştır.

Sevginin Diğer Duygular İle İlişkileri Nelerdir?

İnsan psikolojisinde yer edinen birçok duygu sevgi hissini arttırmakta ya da azaltmakta birinci dereceden önemli rol oynamaktadır. Sevginin tam zıttı duygular olabildiği gibi onu destekleyen, büyümesine yardımcı olan hisler de aynı şekilde mevcuttur. Sevginin zıttı duygular içerisinde en yüksek olanı nefret duygusudur. Birisine karşı duyulan ilginin tam zıddını oluşturan nefret duygusu, birisinden hoşlanmamak, onun kötülüğünü istemek, ondan intikam almak gibi eylem ve düşüncelerin bütününü oluşturmaktadır. Kin ise yerleşmiş nefret demektir. Birçok bilimsel araştırma birisine karşı duyulan aşırı sevginin zaman içerisinde kin hissi ile birlikte nefrete dönüşebildiğini öngörüler halinde sunmuştur.

Sevgisinin ise alt dinamiğini oluşturan birçok ”alt duygu” kümesi mevcuttur. Bunlardan ilkini şefkat oluşturmaktadır. Buna göre birisine karşı sevgi duyan kişi otomatik olarak ona karşı şefkat de duymaktadır. Şefkat ise hoşgörü, yardım etme, onun iyiliğini düşünmek gibi insancıl duyguların bir kümesini meydana getirir. Bir diğer destekleyici duygu ise tutkudur. Birisini tensel ve cinsel olarak isteyen kişi tutkuyu ve sevgiyi beraberinde getirmektedir. Sevgi birçok isteği de beraberinde getirmektedir. Birlikte zaman geçirme isteği, dokunma arzusu, birlikte uyuma ve sosyal etkinliklerde bulunma gibi istekler sevginin dışa vurumları olarak şekillenmektedir.

Sevgi Biçimleri Nelerdir?

Bugün milyonlarca insanın havsalasında yer alan sevgi ne demek sorusunun cevaplarını verebilmek için sevgi biçimlerini kategorize etmekte büyük faydalar mevcuttur. Yönlendirilen kişilere ve konumlara göre birçok sevgi duyma biçimidir. Bunlardan ilkini aile sevgisi oluşturmaktadır. Anne ve babaya duyulan sevginin çekirdeği aile sevgisi olarak kendini göstermektedir. Aileye bağlılık, aynı evde büyüme ve yaşama gereklerinden dolayı da kardeş sevgisi de aynı şekilde bir önemli sevgi modelini oluşturmaktadır. Özelliklere çocuklara zerk edilmesi gerekenlerin başında okul sevgisi gelmektedir. Eğitim alanında yapılan birçok araştırma okul sevgisi yerleştirilen öğrencilerde ders ve sınav noktasında çok daha büyük başarılara imza atıldığı önündedir.

Hayvan Sevgisi Nedir?

Aynı şekilde hayvan sevgisi de kişilik ve karakter gelişimi açısından özellikle çocuklara tattırılması gereken duyguların başında gelmektedir. Evlerde beslenen köpek ve kedi, sokaklarda beslenen kuş gibi canlıların varlığı ile sevginin evrenselliği sadece insanlarla sınırlı kalmayıp hayvanlar aracılığıyla da dışarı yansıtılmış olur.

Doğa Sevgisi Nedir?

Doğa ve tabiat sevgisi de her insanda mutlak surette bulunması gereken bir diğer duygu yoğunluğudur. Bu sayede içinde yaşanılan dünyaya karşı daha duyarlı, daha bilinçli bireyler yetiştirilir. Çevre kirliliğine karşı daha hassas bireyler vasıtasıyla ağaçlar, çiçekler ve genel olarak çevre bakımından çeşitli çalışmalar daha önü açık bir şekilde hayata geçirilmiş olmaktadır.

Meslek Sevgisi Nedir?

Meslek aşkı olarak nitelendirilen iş sevgisi de bir başka sevgi biçiminde tezahür eder. İşkolik olarak nitelendirilen marazi çizgiye taşınmadığı sürece bir işinin işini sevmesi, ona daha bağlı olması anlamına gelmektedir. Bu da daha yüksek odak noktaları ve performansları ile daha başarılı bir kariyer planlaması açısından son derece önemli bir kıstas olarak nitelendirilir.

Çocuk Sevgisi Nedir?

Ebeveynler için de çocuk sevgisi önemli bir değerdir. Yeni anne baba olmuş çiftlerde görülen bebek sevgisi benzersiz his değerleri ile dünyanın en yoğun duygularından biridir.

Özbenlik Sevgisi Nedir?

Tüm bunların dışında bir de öz benlik sevgisi bulunmaktadır. Kişinin kendi kendini sevmesi, beğenmesi anlamına gelmektedir. Bazı uç noktalarda narsizm ve egoistlik olarak değerlendirilmektedir. Bu tür uç duygu durumlarından özenle kaçırılması gerekmektedir. Aksi takdirde nevrotik kişiliğin ana kaynağı olarak bencillik tetikleyici bir rol oynamaktadır.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın