PSİKOLOJİ NEDİR? AMAÇLARI NELERDİR?

Psikoloji Nedir?
Psikoloji Nedir?

İnsanların ve genel olarak toplumların duygu ve düşüncelerini sistematik bir şekilde gözlemleyip raporlar halinde derecelendiren meslek kişilerine psikolog denmektedir. Üniversitelerin psikoloji ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan herkes psikolog olabilmektedir. Psikologlar, psikoloji biliminin çeşitlerine göre birçok farklı alanda çalışabilirler. Psikoloji biliminin amaçları ve psikologların görevleri hakkında detaylı bir metin okumak isteyen okurlarımız makalemizin geri kalanına göz atabilirler.

Psikolog Nedir?

Sağlık ve kültürel anlamda en fazla sorulan soruların başında psikolog nedir sorusu gelmektedir. Psikiyatri ile psikoloji arasındaki farklar da psikologun ne olduğu ve ne olmadığı yönündeki temel fikirsel farkları meydana getirmektedir. Psikolojinin bilimsel ölçütlerinden faydalanan psikolog temelde zihin ve bilinç alanında cereyan eden sorunların tedavisinden sorumludur. Psikiyatriden yegane farkı ilaç yazamaması ve terapi yöntemi ile hastalıkların tespiti ve iyileştirilmesi sonuçlarına varmasıdır. Bir psikiyatrinin ilaç yazma ve ilaç ile tedavi etme hakkı bulunurken psikologların böyle bir hakkı söz konusu değildir.

Psikoloji Nedir?

Bilinç ve bilinçaltında cereyan eden ve kişinin tüm hayatını etki eden nevrozları, kaygı bozukluklarını, düşünsel süreçleri tespit eden ve bu sorunların iyileşme zeminlerini hazırlayan bilime psikoloji denmektedir. Psikoloji kimi literatürlerde bir felsefe alanı kimi yaptırımlarda ise bir bilim dalı olarak lanse edilmektedir. Ortak bir görüş ile hem felsefe hem de bilim olarak görüş kabul eden isimler de mevcuttur. 19. yüzyıla kadar daha çok mistik ve sezgisel olarak kullanılan bir ekol yöntemine sahip olan psikoloji daha sonra icat edilen yeni tıbbi cihazlar ve düşünsel yöntemler ile birlikte Almanya ve Avusturya’da bir bilim dalı olarak icraatlarına başlamıştır. İlk psikolojik deneyler Pavlov tarafından şartlı refleks teorisi ile ortaya atılmış ve kanıtlanarak bilim dünyasında ilk psikolojik veri olarak kabul edilmiştir.

Psikoloji Çeşitleri Nelerdir?

Sistem içerisinde birbirinden farklı olarak kendini gösteren psikoloji çeşitleri psikologların da çalışma alanını belirleyen yegane ölçüt olarak kabul edilmiştir. İlk sırada okul psikoloji alanında eğitim almış okul psikologları yer alır. Okul psikologların sorumluluğu altındaki öğrencilerin psikolojilerinden sorumludur. Bunlara okul psikologları dendiği gibi rehber öğretmenler de denmektedir. Aynı zamanda sınav kaygıları ile baş etme yöntemleri hakkında da doğru bir yönlendirme prensibine sahiptirler. Öğrencilerin derslerinde daha başarılı ve odak noktalı olmalarını sağlamak adına gereken alt metni ve zemini oluşturmak adına bilimsel yöntemler kullanırlar. Aynı zamanda öğrencilerin diğer öğrenciler ve öğretmenler ile sağlıklı iletişim ve ilişki kurmaları açısından da destekleyici yönlendirmeleri mevcuttur.

Dünyada ve Türkiye’de yeni geliştirilen bir psikolojik çalışma alanı ise trafik psikolojisidir. Yegane amacı trafik kazalarını azaltmak ve yıldan yıla artış gösteren trafik kavgalarını minimum seviyeye çekmektedir. Trafiğe çıkan araç sahiplerine daha sakin ve profesyonel birer şoför olma yollarında çeşitli dersler verilmektedir. İlerideki yıllarda ehliyet almadan önce trafik psikolojisinin zorunlu olacağına dair ana izlekler bulunmaktadır. Geleceğin mesleklerinden biri olarak görülmektedir. Sportif alanda uğraş veren takımların psikolojisinden ise spor psikologları sorumludur. Çoğu zaman kaygı ve başaramama hissi nedeniyle sahadaki kişiler performanslarının çok altında sportif mücadeleler vermektedir. Bunun sayısal ve niteliksel olarak artması için takım antrenörü ile birlikte çalışan psikologların çalışma alanlarının sayısının ne kadar fazla olduğunun da bir göstergesidir.

Gelişim psikolojisi ise bebeklikten yaşlılığa kadar uzanan geniş bir yelpazede kişilerin doğru ve uyumlu büyümeleri alanından çevreleriyle doğru ilişkiler kurmasına kadar birçok farklı amacı bünyesinde barındıran bir psikoloji türüdür. Aynı zamanda öğrenci ve yetiştirme yurdunda çocuklara nasıl davranılması gerektiğinin altın kurallarını da belirlemektedir. Nöropsikoloji ise psikiyatri bilimine en yakın olan alt psikoloji dalıdır. Burada hedeflenen beyin dalgalarını ve sinyallerini kontrol ederek herhangi bir işlev bozukluğunda söz konusu hastaları psikiyatri servislerine intikal ettirmektir. Aynı zamanda psikosomatik diye tabir edilen ve kişinin ruh halinden dolayı fiziksel acı hissetmesine neden olan duygu ve düşünce bozukluklarının sözel olarak iyileştirilmesinde etkin rol oynarlar.

Psikolojinin Amaçları Nelerdir?

Psikolojinin temel açları başarı, mutluluk ve verimlilik sağlanması ve bu sağlamaya karşı ortada olan sorunların ortadan kaldırılmasıdır. Hem bireysel hem de toplumsal bazda ele alınabilirler. Çünkü yapılan birçok araştırmada bireylerin olduğu kadar toplumların ve toplulukların da psikolojileri olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan düzenlemeler, yasaklamalar ve yönlendirmeler ile birlikte daha sağlıklı bireyler ve daha mutlu toplulukların oluşması için gerekli görülen tüm aşamalarının sağlaması yapan bir bilim dalıdır. Çalışma yöntemleri ve alanları farklılık gösterse de psikoloji temel anlamda olumsuz olanı olumlu olana çevirmeye çabalamaktadır. Şiddet, uyuşmazlık, karşı çıkış gibi negatif unsurları uzlaşma, barış ve mutlak uyum şeklinde dönüşülmesi için eser ve fikir üretmektedir.

Psikolojinin Ekolleri Nelerdir?

Tarih içinde birçok psikolojik ekol doğmuştur. Bu da psikologların kullandıkları yöntemleri doğrudan etkilemiştir. En bilinen psikolojik ekol fonksiyonalizimdir. Burada sadece bilinç ve onun kapsadığı düşünceler değil; eylemler de psikolojinin ana konularını oluşturur. Örneğin şiddet bir düşünce birimi iken birine vurmanın nedenleri hem davranışsal hem de düşünsel olarak incelenir. Psikanalizim de bu ekollerden bir diğerini oluşturur. Kurucu Sigmund Freud’dur. Davranış bozukluklarının tam metnini bilinçaltı ya da bilinçdışı bölgesinde aramaktadır. Fanteziler, rüyalar, çocukluk korkuları gibi insanın kökeninde yatan duyguların yeniden canlandırılması yöntemiyle ilerler. Jung ve Erich Fromm gibi başka temsilcileri bulunmaktadır. Psikanaliz Oidipus kompleksi ve iğdiş edilme korkusu gibi teorilerle modern psikolojinin de temellerini atan önemli bir psikoloji ekolüdür.

Başarılı Bir Psikologda Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bir psikolog konuşmacıdan çok dinleyicidir. Özellikle seans sürelerinde dinleyen, notlar alan ve yerinde gözlem yapan bir bilim insanıdır. Bu nedenle işinde başarılı olan bir psikologda bulunması gereken nitelikler amaca yönelik atılan adımlar ile birlikte eş değer olmalıdır. Yargılayıcı ve kural koruyucu değil; tanımlayıcı ve çözüm üretici olmalıdır. Kendisine başvuran kişiler ile profesyonel bir mesafe belirlemelidir. Çok uzak ya da çok yakın kurulan ilişkilerde iletişim belli bir noktadan sonra genel amaçtan sıyrılmaktadır. Başarılı bir psikolog aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. Bireylerin de toplumların da hal ve hareket disiplinlerini en doğru yöntemler ile irdeleyerek temeli sağlam sonuçlara varmalıdır. Psikoloji biliminin tüm analitik dallarından aynı oranda faydalanmayı bilmelidir. Ancak kesinliğinden emin olduğu doğru sonuçlar neticesinde bir sonuca varmalıdır. Aynı zamanda her zaman için şüpheci ve gerçeğin peşinde olmalıdır.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın