PİKTOGRAM NEDİR, ÖRNEKLERİ

Piktogram Nedir?
Piktogram Nedir?

Piktogram, günlük hayatımız süresince sürekli karşımıza çıksa da, terim olarak bilinmeyen bir kavramdır. Nesne, eşya, her hangi bir obje, bilgi veya bir kavramı resim yoluyla anlatmak için kullanılan sembollere piktogram denmektedir. Özel sembollerle yapılan yazı yazma tekniğine ise “piktografi” denmektedir. Piktografi konusunda çeşitli örnekler verilebilmektedir; elektrik trafolarının üzerindeki kuru kafa resmi tehlikelidir yaklaşmayınız yazısının sembollerle ifade edilişidir. Ya da umumi tuvaletlerde görülen bayan ve erkek resimleri de piktogram örnekleri olarak gösterilmekte ve piktogram nedir sorusuna yanıt vermektedir.

Piktogramlar günümüzde basit, resimsel ve temsili semboller olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzdeki piktogramlar, resim ile anlatım sağladığından her hangi bir dili konuşan insanın da kolaylıkla anlayabilmesini sağlamak konusunda, hayatı kolaylaştırıcı etkisi açısından önemlidir.

Piktografi Nasıl Gelişmiştir?

Piktogram Örnekleri
Piktogram Örnekleri

Piktografi, temel olarak çivi yazısına benzetilmektedir. Çivi yazısı gibi görsellik taşıyan ve fonotik harfler ya da belirleyici uyaklar kullanılarak oluşturulmuştur. Tarihe dönüp bakıldığında, çivi yazılarında veya eski çağlardan kalan duvarlardaki hiyeroglifik yazılarında piktogram ögelerine rastlanmaktadır. Tarihi uygarlıklardan, Hitit ve Urartu piktografiyi yazı sistemlerinde başarıyla kullanmışlardır. İlk olarak M.Ö 5000 dönemlerinde antik Çin toplumunda piktogram kullanılmaya başlanmıştır. Sonraları ise M.Ö 2000 yılları arasında logografik yazım sistemi olarak geliştirilen piktografi değişerek günümüze dek gelmiştir. Afrika, Amerika ve Okyanusya’da bulunan ve gelişmemiş toplumların kabilelerinde hala piktogram iletişim kurmada etkili olarak kullanılmaktadır.

Piktogramların Toplumsal Yaşama Etkileri Nelerdir?

Herhangi bir nesneyi, yeri veya herhangi bir konuyu resim yoluyla anlatan, grafiksel çizimler yoluyla anlatım biçimine piktografi denmektedir. Piktografide kullanılan her bir sembolün adı ise piktogramdır. Temel anlamda fonotik harf ve hiyeroglif tarzındaki yazılarda kullanılan piktogramlar günümüzde hala gelişmemiş toplumlarda da kullanılmaktadır. Özellikle Afrika, Amerika ve Okyanusya’daki gelişmemiş toplumlarda etkili bir yazılı iletişim aracı piktogramlardır.

Günümüzde piktogram çağdaş uygarlıklar tarafından da kullanılmaktadır. Resimle anlatım sağlayan piktogramların okuma- yazma bilmeyen bireyler, çocuklar ve hatta farklı kültür yapısına sahip farklı dilleri konuşan insanlar tarafından kolay anlaşılır olması önemlidir. Günümüzde trafik işareti levhalarında, elektirik trafoları üzerinde, bayan ve erkek umumi tuvaletlerinde, sosyal alanlarda bulunan sigara içmek yasaktır levhalarında gördüğümüz örneklerin hepsi birer piktogramdır. Bu nedenle tüm insanlar tarafından anlaşılabilir olması açısından piktogramların evrensel bütünlük içinde olması önemlidir. Meteorolojide, haritalarda ve trafik işaretlerinde yer alan piktogramlar, genel olarak Çince karakterlerden türetilmiştir.
Piktografinin geçmişine bakıldığında

Latince ile karşılaşılmaktadır. Sözcük anlamı olarak; Latincede bulunan “pictus” ve gram kelimelerinin birleştirilmesinden türeyerek piktogram kelimesi meydana gelmektedir. Piktogramın anlamı ise, yazısı olmayan resim olarak bilinmektedir. Tarihte resmen kullanılış zamanı ise 1964 yılıdır.

Piktogramın Özellikleri Nelerdir?

 

Piktogram sembollerinin en belirgin özelliği evrensel nitelik taşımasıdır. Dünyadaki tüm insanlar tarafından, yaş grupları ve kültür farklılıkları ne olursa olsun sembollerin insanlar tarafından anlaşılır olması önem taşımaktadır. Sembollerde herhangi bir toplumun tabularına özgü karakterler ve farklı semboller kullanılmamaktadır. Sembollerin tasarımı yapılırken illüstrasyon tekniği ile grafiksel çizimler ve semboller kullanılarak piktografi yapılmaktadır. Tüm sembollerin uluslararası anlam taşıması hususu önemlidir. Bu nedenle sembollerin her ülkede aynı şekillerde ve renklerde olmasına dikkat edilmektedir. Piktografide tasarlanan her sembolün şekil ve renk olarak görselliğinin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir.

Piktogram ile idogram genellikle karıştırılmaktadır. İdogramlar da resim yolu ile yapılsa da, yer ve işaret değil bir fikri anlatmak üzere tasarlanmaktadır. Umumi tuvaletler, meteoroloji, trafik işaretleri, sigara içilmez ve tehlike belirten tüm semboller piktogramlardır. Genel olarak piktogramlar Çince karakterler kullanılarak üretilmektedir.

Piktogram Nasıl Yapılır?

Piktogramlar geçmişte farklı tekniklerle hazırlansa da günümüzde piktogramların hazırlanması için oldukça elverişli teknikler bulunmaktadır. Bugün bazı atölyelerde piktogram hazırlamak için özel dersler verilmektedir. Bu atölyelerde verilen derslerle kara kalem tekniği ile piktogram çizimi öğretilmektedir. Piktogram çiziminde el alışkanlığı önemlidir, bu nedenle kara kalemle çalışma yapılarak el alışkanlığının kazanılması sağlanmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yenilenen grafik tasarım programları piktogramın daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Grafik programları ile yapılan piktogramlar görsel açıdan da kusursuz sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır.

Piktogramlar Nerelerde Kullanılmaktadır?

Piktogramların toplumsal yaşamı kolaylaştıran bir uygulama olduğu bilinmektedir. Toplumsal yaşamın olduğu her yerde piktogramlara rastlamak mümkündür. Piktogramlar; alışveriş merkezlerinde, trafikte, parklarda, resmi binalarda, paralar, bilimsel ifadelerde, umumi tuvaletlerde, bina yönlendirmelerinde, katlı ve açık otoparklarda, hastanelerde, tren istasyonlarında, otobüs duraklarında, okullarda, çarşılarda kullanılmaktadır.

Piktogramın Faydaları Nelerdir?

Piktogramlar toplumsal yaşam içerinde bireylere kolaylık sağlayan bir sembollerdir. İnsanlara resimlerle yön gösteren bu uygulama, farklı bir ülkede buluna insanlar için önem taşımaktadır. Hala günümüzde okuma yazama bilmeyen insanlar bulunmaktadır. Piktogramlar bu anlamda da kişilere rehber niteliği taşıyarak yol göstermektedir. Piktogramlar ayrıca zaman kazanmaya da yardımcı olmaktadır. Gideceği yönü saatlerce aramak yerine sembollerle bulma kolaylığı sağlamaktadır. Piktogramların trafikte kullanılması kişileri bilinçlendirmede ve trafikte kazaları önlemede yardımcı olmaktadır. Piktogramlar, insanlar için önemli sembollerdir.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın