MOĞOLİSTAN NASIL BİR ÜLKEDİR? MOĞOLİSTAN HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Moğolistan Nasıl Bir Ülkedir?
Moğolistan Nasıl Bir Ülkedir?

Moğolistan, Doğu Asya’da Rusya’nın güneyinde, Çin’in kuzeyinde, Kazakistan’ın doğusunda, geniş bir alana sahip ve seyrek nüfuslu dört tarafı karayla çevrili bağımsız bir ülkedir. Ülke “Ebedi Mavi Gökyüzü” ya da “At Ülkesi” olarak da bilinir. Birçok kişi Moğolistan ile aynı ülke olmayan Çin’in özerk bir bölgesi olan İç Moğolistan ile Moğolistan’ı aynı topraklar sanmaktadır. Moğolistan başkenti, tarihi ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Moğolistan’ın Tarihinde Neler Vardır?

Moğolistan Hakkında Bilgiler
Moğolistan Hakkında Bilgiler

Tarih öncesi çağlardan beri çok sayıda etnik köken Moğolistan’da yaşamıştır. Bu insanların çoğu göçebedir ve zaman zaman bölgede konfederasyonlar da ön plana çıkmıştır. Bunlardan ilki olan Xiongnu, M.Ö. 209’da Modun Shanyu tarafından kurulmuş olan bir konfederasyondur.

1206 yılında Chinggis Han (Cengiz Han olarak da bilinir) tarihteki en büyük imparatorluk olan Moğol İmparatorluğunu kurmuştur. Moğol İmparatorluğu’nun bölgesi bugünkü batısındaki Polonya’dan doğuda Kore yarımadasına, kuzeydeki Sibirya’dan güneyde Arap yarımadası ve Vietnam’a kadar uzanarak yaklaşık 33 milyon kilometrekareyi kapsamıştır. 1227’de, Cengiz Han’ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu dört krallığa bölünmüştür. 1260’da, Cengiz Han’ın torunu Kubi Han, bugünkü Moğolistan ve Çin’i kapsayan dört krallıktan birinin tahtına çıkmıştır. 1271 yılında Kubi Han resmi olarak Yuan Hanedanı’nı kurmuştur.

Yuan Hanedanlığı, 1368’de Çin Ming Hanedanlığı tarafından devrilene kadar tüm Çin’i yöneten ilk yabancı hanedandır. 1691 kadar Moğolistan Mançu Çing hanedanı tarafından iç savaş, sınırlarda daralma ve yoksulluk içinde yönetilmiştir. 1691 yılından 1911 yılına kadar Qing Hanedanı tarafından yönetilen Moğolistan 1911’de Tibet Budizmasının manevi lideri Bogd Han’ın altında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bununla birlikte, Çin Hükümeti bağımsızlığını ilan etmesine rağmen “Dış Moğolistan” ı bir parçası olarak görüp 1919’da ülkeyi işgal etmiştir. 1921’de Halkın Devrimi Kızıl Ordu’nun yardımıyla Moğolistan’da kazanılmış ve böylece Moğolistan dünyanın ikinci sosyalist ülkesi haline gelmiştir. Bogd Han’ın 1924’te ölümünden sonra Moğol Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve ilk Anayasa kabul edilmiştir.

Moğolistan, 1921-1990 yılları arasında neredeyse 70 yıl Sovyet hakimiyetinde komünist bir rejim ile yönetilmiştir. 1989 sonbaharında ve 1990 ilkbaharında Sovyet’teki glasnost ve perestroyakadan ilham alan Moğolistan’da, yeni politik düşünce akımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Mart 1990’da, açlık grevi ile başlayıp hükümeti devirme ile devam eden demokratik devrim komünizmin terk edilip ülkenin çok partili sisteme, yeni bir anayasaya ve piyasa ekonomisine geçişine yol açmıştır.

Moğolistan’ın Başkenti Neresidir?

Moğolistan'ın Başkenti
Moğolistan’ın Başkenti

Ulanbatur, Moğolistan’ın başkenti ve en büyük şehri olup ülke nüfusunun yaklaşık %45’ine ev sahipliği yapmaktadır.

Moğolistan’ın Nüfusu Ne Kadardır?

2016’da yapılan sayıma göre moğolistan nüfusu 3,08 milyondur.

Moğolistan’da Kimler Yaşamaktadır?

Etnik Moğollar nüfusun yaklaşık % 94,9’unu oluşturmaktadır. Ayrıca nüfusun %5’i Kazaklardan ve geri kalan %0,01 kısımda Türkler, Çinliler ve Ruslar bulunmaktadır.

Moğolistan’ın Dini Nedir?

Sarı başlı Budizm, 16. yüzyılın ikinci yarısında Tibet’ten Moğolistan’a girmesiyle bugün hala Moğolların çoğunluğu Budizme inanmaktadır. 1930 yılından önce ülkedeki erkek nüfusunun %40’ı keşişler olmasına rağmen 1930 – 1940 yılları arasındaki dönemde Rus askerleri ülkedeki 700 manastır ve tapınağı yıkmıştır. 1990 yılına kadar ülkede din yasaklanmıştır. 1990 yılındaki demokratik hareketi ile din yeniden serbest kalmış olup bugün faaliyet gösteren yaklaşık 180 dini tapınak ve kilise ile 110’tan fazla Budist manastır ve tapınak ve yaklaşık 70 Hristiyan kilisesi bulunmaktadır.

Moğolistan Para Birimi Nedir?

Moğolistan Para Birimi
Moğolistan Para Birimi

Ülkenin resmi para birimi Tögrög olup 1 Tögrög yaklaşık olarak 0.00156235 Türk Lirasına eşittir.

Moğolistan’ın Resmi Dili Nedir?

Resmi dil Moğolcadır ve nüfusun %90’ı tarafından konuşulmaktadır. Son yıllarda İngilizce hemen Moğolca’yı takip eden en popüler dil olan Rusça’nın yerini almıştır. Çoğu Moğol, Korece, Japonca, Çince, Almanca ve diğer batı Avrupa dillerini de konuşmaktadır.

Moğolistan Ekonomisi Nasıldır?

Moğolistan ekonomisi geleneksel olarak tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur. Ülkenin altın, kömür, bakır, molibden, fluorspar, uranyum, kalay ve tungstenden zengin maden yatakları da bulunmaktadır. Madencilik, Moğolistan’ın ulusal ekonomisi için oldukça büyük önem taşımaktadır. Moğolistan ticareti öncelikle mineraller, giyim eşyaları, hayvancılık, hayvansal ürünler, kaşmir, yün, deri, şalvar, makine ve teçhizat, yakıt, araba, gıda ürünleri ve endüstriyel tüketim malları gibi ürünlerin hakimiyeti altındadır. Geleneksel Moğol Sanatı Ve Kültürü Nasıldır? Benzersiz Moğol unsurlarına sahip sanat formları müzik, dans, elbise, el sanatları ve edebiyatı içerir. Moğolca edebiyat, sanat ve mimari, Çin ve Tibet kültürünün etkisinde kalmıştır. Moğolistan bugün hala Çin-Tibet tarzı takvimi ve Çin abaküsü kullanmaktadır. Modern toplum ise başta Sovyet nüfuzu olmak üzere diğer yabancı ülkeler tarafından şekillendirilmiştir. Artan kentleşme ve sanayileşmeye rağmen nüfusun büyük bir kısmı pastoral göçebeliğin geleneksel yöntemleriyle yaşamaktadır. Zorluklarına rağmen, göçebe yaşam Moğollara ulusal değerler, tarihi kimlik ve gurur duygusu sağlamaktadır. Moğolistan, Cengiz Han döneminde ilk kez yazılmış epik şiir geleneğine sahiptir. Moğolca yazılmış edebiyatın kanonunda bazı konular üzerinde tarih, biyografi ve Budist metinler bulunur. Bazı Budist sütürler altın ve mücevherlerle özenle dekore edilmiştir. Ulanbatur’daki Devlet Merkez Kütüphanesi, dünyanın en büyük Budist sutraları koleksiyonuna sahiptir. Moğolistan’ın en tanınmış şair ve yazarı Dashdorjiin Natsagdorj’tur. Modern Moğolistan edebiyatının babası olarak görülür.

Moğolistan’da Görülmesi Gereken Yerler Nelerdir?

Moğolistan başkenti Ulaanbatur’dan onun kapsamlı doğal güzelliklerine kadar keşfedilecek çok güzel yerleri olan farklı bir arazidir.

Mutlaka görülmesi gereken yerler ise aşağıdaki gibidir:

  • Ulanbatur
  • Altai Tavan Bogd Ulusal Parkı
  • Amarbayasgalant Manastırı (UNESCO Dünya Mirası Aday Listesinde yer almaktadır.)
  • Erdene Zuu Manastırı
  • Gorkhi-Terelj Ulusal Parkı
  • Dornod Moğolistan Stepleri
  • Gobi Çölü
  • Khövsgöl Gölü
  • Orkhon Vadisi (UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır.)
  • Gun-Galuut Doğal Koruma Alanı

Moğalistan ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın