MİTOZ BÖLÜNME NEDİR, EVRELERİ NELERDİR?

Mitoz Bölünme Nedir
Mitoz Bölünme Nedir

Canlılık için en önemli olan süreç üremedir. Üreme hem canlı düzeyinde hem de hücre düzeyinde olmaktadır. Hücre düzeyindeki üremeler için mitoz bölünme oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bölünme tüm canlılarda görülmektedir. Canlılar için oldukça önemli bir yere sahip olan bölünme ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz. 

Mitoz Bölünmenin Özellikleri Nelerdir?

Mitoz Bölünmenin Özellikleri
Mitoz Bölünmenin Özellikleri

Mitoz bölünme, amip gibi tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar bütün canlılarda görülebilen bir bölünme şekli olarak bilinir. Mitoz bölünmeyle ana hücrede olan kalıtım maddesi yavru hücrelere geçer. Oluşmuş olan yavrular anasına benzemektedir. Mitoz bölünmeyle yaralanan veya yaşlanmış olan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana gelmektedir. Özellikle büyümeyi sağlayan ve canlıların hücre sayısının mitoz ile artmasıdır. Mitoz da olgun olan bir hücreden iki yavru meydana gelir. Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlamaktadır.

Mitoz Bölünmenin Evreleri Nelerdir?

Mitoz Bölünme Evreleri
Mitoz Bölünme Evreleri

Mitoz bölünme evreleri profaz, metafaz, anafaz ve telofazdır. Mitoz bölünmede hücre bölünmeye başlamadan hazırlık evresi geçirmektedir. İki mitozun arasında gerçekleşmiş olan bu evreye interfaz adı verilir. İnterfaz mitozun evreleri arasında bulunan evrelerden değildir. Canlının normal yaşam evresidir. İnterfaz da beslenme; büyüme, biyokimyasal tepkiler vb. olaylar olmaktadır. Fakat hücre bölünmesine kadar verdiği andan itibaren bölünmeye ait olan olaylar başlamaktadır. İnterfaz evresinde; kromozomlar kendini eşlemektedir. Kalıtsal maddelerin miktarı iki katına çıkar. Kromozomun eşlenmesiyle iki iplikli hale gelmiş olan kromozom, her bir ipliğine kromatit denmektedir. Kromatitler, birbirine sentromerler ile bağlıdır. Sentroiller kendini eşler. Hücre de ATP sentezi, RNA, protein sentezi ve büyüme gibi birçok metabolik faaliyet çok hızlı gerçekleşmektedir. 

Profaz evresi

Kromatin ipliği, ağsı bir yapıya sahiptir. Kromatin ipliği, helezon şeklinde kıvrılarak kısalıp, kalınlaşır. Böylece kromozomları oluşturur. Kromozomlar profaz evresinde görülebilir hale gelir. İnterfaz evresinde eşleşmiş olan sentroiller aynı kutuba giderken aralarında iğ iplikleri oluşmaktadır. Bu evrenin sonuna doğru çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. 

Metafaz Evresi

iğ ipliklerine tutunmuş olan kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmektedir. Kromozomların en belirgin görüldüğü evre olarak bilinir. Her bir kromozomun sentromeri ikiye bölünür. Böylece kromatitler tam olarak birbirinden ayrılır. Sentromerlerin ayrılması bütün kromatitlerde aynı zamanda gerçekleşmektedir. Kromatitler sentromerleri ile iğ ipliklere tutunarak, zıt kutuplara geçmek için harekete geçer. 

Anafaz Evresi

Kromatitlerin kutuplara doğru hareketi tam olarak görülür. Kromatitler tam olarak birbirinden ayrıldıktan sonra kardeş kromozomlar olarak isimlendirilir. Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığı zaman anafaz evresi tamamlanmış olmaktadır.

Telofaz Evresi

Mitoz evreleri içinde en son evre telofaz olarak bilinir. Profazda kaybolmuş olan çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden iki tarafta da oluşmaya başlamaktadır. Kutuplara çekilmiş olan kromatitler oluşmuş olan çekirdek zarlarının içine girip DNA’yı tamamlamaktadır. Son olarak içinde iki hücrenin materyallerini barındırmakta olan bu hücre metafaz evresinde boğumlanmış olan bölgeden tamamen ayrılmakta ve iki ayrı hücre halini almaktadır. 
 

Mitoz Bölünme Evreleri ile İlgili Video


Be the first to comment

Bir Cevap Yazın