GEORGE BOOLE KİMDİR, NEREDEN TANIYORUZ?

George Boole Kimdir?
George Boole Kimdir?

Günümüzde kullanılan modern bilgisayarların atası kabul edilen ünlü bilim insanı George Boole doğum tarihi olan 2 Kasım tarihinde Google tarafından da unutulmadı. Bilindiği üzere Google sadece çok ünlü ve devrim oluşturmuş olan kişiler için Doodle adı verilen eklentiyi hazırlayıp ana sayfasına yerleştiriliyor. 2 Kasım tarihinde Google tarafından hatırlanan George Boole pek çok alternatif matematik fonksiyonuna imza atmış; mantık, felsefe ve matematik arasında enteresan bağlantılar kurmuş olan ünlü bir matematikçi. Sıra dışı yaşamıyla ve çalışmaları ile dikkat çeken George Boole hakkında merak ettiğiniz her şey yazımızda yer alıyor.

George Boole Kimdir?

Ünlü matematikçi George Boole, 2 Kasım 1815 tarihinde İngiltere’de dünyaya gelir. Mary ve Jojce tarafından ilk eğitimi verilen George Boole özellikle babasından almış olduğu ilham ile beraber daha çok elektronik ve dijital platformlara yönelmiştir. Özellikle matematik zekâsı dikkat çekmekte olan George Boole matematikte göstermiş olduğu çabayı dijital sahada da uygulamaya başlamıştır. Algısı son derece açık olan George Boole daha 12 yaşındayken geçmiş dönemleri daha iyi anlayabilmek için Latinceyi öğrenmek ister. Çevresinde Latince öğrenebileceği kimse olmadığından dolayı kendisi bulunduğu kasabadaki bir kitapçıdan almış olduğu Latince ders metotları kitabı ile beraber Latin dilini tek başına öğrenmeyi başarır. Hatta o derece ilerletir ki Latin şairlerin yazmış oldukları şiirleri çevirmeye başlar. Babasının yakinen takip etmiş olduğu George Boole babasından da almış olduğu destekle beraber Latinceden çevirmiş olduğu şiiri yayınlar. Şiir oldukça beğenilince çevresinin dikkatini çeken George Boole zekâsı ile beraber ön plana çıkmaya başlar.

George Boole Hangi Sahalarda Eğitim Almıştır?

O yıllarda statükocu bir eğitim tarzının uygulanmakta olduğu İngiltere’de George Boole okuldaki öğretmenler ile ve müdürleri ile zaman zaman sorunlar yaşamaktadır. Bundan dolayı kendisini evde yapmış olduğu çalışmalara daha çok vermiş olan Boole daha 16 yaşındayken göstermiş olduğu çalışmalarla beraber asistan öğretmen olma vasfına erişir. Asistan öğretmenlik çalışmaları sırasında başka yabancı dilleri de öğrenmek için gayret gösterir. Bu şekilde kültürel birikimini genişletmekte olan George Boole daha 20 yaşındayken kendisine ait olan bir özel okulu açar. Açmış olduğu özel okulda kendisi matematik derslerine girer.

George Boole’un Matematik İle İlk Teması Nasıl Olur?

Bu şekilde bir taraftan kendi eğitim kurumunda matematik derslerine girmekte olan George Boole diğer taraftan da yazmış olduğu matematikle ilgili olan makaleler ile beraber dönemin ünlü matematikçilerin de ilgisini çekmeye başlar. Özellikle döneminde ses getirmekte olan Laplace ve Lagrange’ın matematiksel çalışmalarını yakından inceler. Onlardan almış olduğu ilhamla beraber kendisi de daha sonra çok önemli çalışmalarda söz sahibi olacak olduğu matematiksel formüllerin ilk notlarını ve temellerini çıkartır. Tam bu yıllarda İngiltere’de popüler bir yayın organı haline dönüşmüş olan Cambridge matematik dergisinde görev yapan Duncan Gregory ile iletişime geçer. Duncan Gregory Boole’de bulunan matematik dehasını fark eder. Kendisinin gelip Cambridge’de matematik dersi almasını tavsiye eder. George Boole o sıralarda ailesine bakmak zorunda olduğundan dolayı çalışmakta olduğu okulu terk edemez. Ancak uzaktan da olsa kendisi Cambridge Matematik Dergisinde matematik yazıları ve makaleleri kalem almaya başlar. Duncan Gregory George Boole’nun cebir sahasına yönelmesini ister. Bu tavsiyeyi olumlu bulan George Boole cebirsel metotlarla ve diferansiyel denklemler ile alakalı oldukça geniş bir makale kaleme alır ve bu makale İngiltere Kraliyet Derneği tarafından yayımlanır. Oldukça ses getiren makale ile birlikte Bloole, Kraliyet Derneği madalyasını kazanır.

George Boole Matematik Kariyerini Nasıl Geliştirmiştir?

George Boole Kraliyet Derneği tarafından yayınlanan Diferansiyel denklem çözümleri isimli makalesi ile birlikte İngiltere’deki matematik platformlarında adını altın harflerle yazdırmaya başlar. Almış olduğu madalya ile birlikte rüştünü ispatlamış olan George Boole, 1849 yılında Queens Koleji’nin matematik kürsüsü başkanlığına getirilir. Oldukça önemli olan bu başarı ile beraber ülkenin matematik noktasında söz sahibi olan kolejlerinden birisinde matematikle ilgili çalışmalarını devam ettirir. Bir taraftan kendisi akademik çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da matematikle haşır neşir olan yüzlerce öğrenci yetiştirir.

George Boole’un Eserleri Nelerdir?

Matematik kürsüsüne geldikten sonra matematiksel anlamda çok farklı denklemler ve teoriler üretmekte olan George Boole bir anda ülkenin matematik otoritesi haline dönüşmüştür. Yaptığı çalışmalardan birisi olan “mantık ve olasılıkları matematiksel teorileri” oldukça ses getirir. 1854 yılında düşünce yasaları üzerine bir araştırma ile beraber bu iki makaleyi yayınlar. George Boole bu iki makale ile birlikte matematik sahasında ilk defa gerçekleştirilmekte olan bir uygulamaya imza atar. Böylece cebir ve matematik ile beraber mantığı aynı potada eritmeye çalışır. Boole’un yapmaya çalıştığı mantığın yeniden ele alınarak cebir ile beraber matematik ile birleştirilmesidir. Yapmış olduğu bu çalışmada George bu özellikle mantık sahasında kullanılmakta olan sembollerle beraber Cemil sahasındaki sembolleri eşleştirip matematik düzleminde mantıksal bir açıklama oluşturmaya çalışır. Yapmış olduğu bu çalışmaya Boole Cebiri denir.

Boole Cebiri Nedir?

Günümüzde de mantık biliminde kullanılmakta olan Boole cebiri 1854 yıllarında Boole’un yayınlamış olduğu makale ile birlikte hayata geçer. Boole cebiri oldukça basit bir mantıkla çalışmaktadır. Buna göre Boole cebir kümesinde sadece iki işlem vardır. Bunlardan + sembolü ile gösterilmekte olan işlem “veya” mantığını ifade ederken nokta (.) sembolü ile gösterilmekte olan işlem “ve” mantığını ifade etmektedir. Oldukça önemli olan ve veya mantığı aslında insan düşünme algoritmasının temelini oluşturmaktadır. Boole cebiri sadece mantık ve matematik sahasında kalmaz. Günümüzde kullanılmakta olan modern bilgisayarların alt yapısını oluşturan mantık düzlemini de George Boole cebiri oluşturmaktadır. “ve”, “veya” ikilemi ile oluşturulmakta olan mantık bilgisayar sistemlerinin temelinde yer almaktadır. İlk bilgisayar oluşturulurken Boole cebiri mantığı devreye girmektedir. İngilizce olarak if veya then döngüsü diye adlandırılan ve veya mantığı aslında günümüzde kullanılmakta olan pek çok yazılımın da atası sayılmaktadır. Teknolojiler oldukça fazla gelişmiş olmasına rağmen hala pek çok programın altyapısındaki algoritma Boole cebiri mantığı ile çalışmaktadır. Bu yönüyle birlikte George Boole günümüzdeki bilgisayarların algoritmasının yazılmasına olarak tanımış olan ilk kişidir denmektedir.

George Boole’un Diğer Çalışmaları Nelerdir?

George Boole oldukça başarılı olmasına ve pek çok akademik platform tarafından takdir edilmesine rağmen çalışmalarını asla yavaşlatmaz. Özellikle diferansiyel denklemler konusundaki azmi takdir edilmektedir. 1854 yılında yapmış olduğu atılımı 1859 yılındaki diferansiyel denklemler üzerine bir araştırma ile beraber taçlandırır. Bu başarıyla da yetinmeyen George Boole 2 yıl sonra 1860 tarihinde Sonlu Farklar Hesabı Üzerine Bir Araştırma isimli oldukça detaylı ve titiz bir tez yayınlar. Bu şekilde toplam 50’nin üzerinde bilimsel çalışmaya imza atan George Boole pek çok akademik tezin yazılmasında da editörlük yapmıştır. Ömrümün geri kalan kısmında matematik ve cebirle ilgili çalışmalarını sürdürürse de her zaman içinde bir ukde olan çocukluk yıllarından itibaren hayatının merkezinde bulunan mantıkla ilgili çalışmalarına daha çok yoğunlaşır. Bu yönüyle beraber aynı zamanda bir filozof olma unvanını da elinde bulunduran George Boole mantık ve felsefe ile ilgili onlarca makale kaleme almıştır.

George Boole Nasıl Ölmüştür?

Matematikle ilgili birçok saygın kurum ve akademi tarafından fahri doktora ve ödüller sahibi olan George Boole özel hayatındaki yapmış olduğu evlilikle beraber 5 kız çocuğunun da sahibidir. Bütün hayatı yoğun çalışmalarla mantıksal teorilerle ve cebirle ilgili işlemlerle geçen George Boole ömrünün sonuna kadar matematik dersi vermeye devam etmiştir. 1864 yılında evine 3 kilometre uzaklıkta bulunan okuluna yağmurlu bir günde yürüyerek gitmiştir. Oldukça ıslanan George Boole bunun neticesinde çok şiddetli bir soğuk algınlığına yakalanır ve tedavisi giderek ağırlaşır. Neticesinde akciğer solunum yolu yetmezliği ile beraber 8 Aralık 1864 tarihinde hayatını kaybeder. İrlanda’nın County Cork kasabasında defnedilir.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın