ERKEN BOŞALMA NEDİR, TEDAVİ NASIL OLUR?

Erken Boşalma Nedir?
Erken Boşalma Nedir?

Kiminin isteğinden ve arzusundan önce cinsel birlikteliğin fiziksel olarak noktalanma derecesine gelmesine erken boşalma denmektedir. Günümüzde 40 yaş altındaki erkeklerde en sık görülen cinsel sorunların başında gelmektedir. Erken boşalmanın tedavisi, belirtileri ve çözüm önerileri hakkında detaylı bilgi almak isteyen tüm okurlarımız makalemizin geri kalanını okuyabilirler.

Erken Boşalma Nedir?

Erken Boşalma
Erken Boşalma

Günümüz tıp literatüründe cinsel birlikteliğin ilk dakikalar içerisinde denetimsiz bir şekilde boşalma sorununa erken boşalma denir. Bir diğer adı da kontrol boşalmadır. Erkeklerde görülür. Erkeklerde görülmesi ile birlikte cinsel birliktelik tasarlanan sürenin çok erken bitmesi anlamına gelir.

Dünya üniversitelerinin ve çeşitli sağlık kliniklerinin yaptıkları detaylı araştırmalarda her 10 erkekten birinde erken boşalma sorunu olduğu tespit edilmiştir. Hangi alanlarda erken boşalma tanısı konulmalıdır erkekler arasında en sık telaffuz edilen soruların başında gelir. Buna göre genel kıstas kadının orgazmından, bir başka deyişle doyum noktasından önce gelen boşalma sinyallerinin akabinde kişi kendisine erken boşalıyorum teşhisi koymaktadır. Tüm bunların toplamında genel bir süre verilmemektedir. Önemli olan partner ile birlikte yaşanan cinsel deneyimlerin toplamda kaç dakikaya ihtiyaç duyduğudur. Bu ihtiyaç olarak belirlenen sürenin öncesinde gerçekleşen boşalma da sürecin tamamını meydana getirmektedir.

Erken Boşalmanın Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde erken boşalmanın birçok fiziksel, zihinsel ve psikolojik nedenleri bulunmaktadır. Yapılan tetkikler ve görüşmelerin ortaya koyduğu gerçek nedenlerin başında aşırı istekli olma durumu gelmektedir. Bu bedenin tamamından yayılan aşırı enerji ve isteğin beyin tarafından algılanmaması ve idrak edilmemesi sonucu beklenen performansın gerçekleşmemesi sonucu erken boşalma neden olur. Bunun nedeninin ana kaynağı aşırı heyecandır. Bu heyecan doğrultusunda enerji denetimsiz bir seviyeye yükselmektedir. Bir başka neden ise odaklanma noktasında eksen kaymasıdır. Cinsel ilişkinin kendisine ya da partnerine gereken odak noktasını gösteremeyen erkekler bilinç dışı olarak seksten kurtulmak isterler. Beyinden gelen ani direktif ile birlikte boşalmaları söz konusu olmaktadır.

Günümüz modern dünyasında cinsellik, hala bir kendini gösterme ve erkekliğini ispatlama gibi sosyolojik formlar ile birlikte anılmaktadır. Bu da Türkiye’de de fazlaca görüldüğü üzere performans anksiyetenin doğurmaktadır. Temelde yatan ana sorun kaygıdır. Tıpkı sınavda başarısız olma ihtimali ile tüm bildiği soruları yanlış yapan bir öğrencinin tüm belirtileri gözlemlenir. Bu noktada erkeğin başarı noktası yatak odası olmakta ve kafasında biriken düşünceler vücudunun geri kalan sistemlerine hükmetmektedir. Bazen ise sorun karşı taraftan gelmektedir.

Partnerlerin gözle görülür ve hissedilir ilgisizlikleri erkeklerde kasıtlı olarak bir erken boşalma tercihini doğurmaktadır. Erken boşalma sorunuyla eşdeğer oranda görünen sertleşme problemi de hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu sorunun doğrudan öncüsü olabilmektedir. Sertleşeceğim endişesi erken boşalmayı tetiklemektedir.

Erken Boşalmanın Belirtileri ve Etkileri Nelerdir?

Erken boşalma gözle görülür sonuçlar doğurduğu için gizli herhangi bir belirtisi bulunmamaktadır. Ancak yıkıcı etkileri ve belirtileri her erkekte ayrı olarak görülmektedir. Bunların başında hayal kırıklığı hissi gelir. Ve tam tersi bir etkiyle cinsel performanslara olduğundan fazla anlamlar yükleme biçimi de tam olarak erken boşalmanın hem belirtisi hem de etkisidir. Bazı erkeklerde ise kendinden utanma ve cinsel birliktelikten uzak durma gibi son derece kritik etkileri bulunmaktadır.

Erkeklerde aynı zamanda suçluluk, işe yaramazlık hissi gibi son derece kötü yıpranmalar görülebilmektedir. Bu nedenle erken boşalma sorunu ile yüzleşmeli ve vakit kaybetmeden tedavi aşamasına gelinmelidir.

Erken Boşalmanın Sonuçları Nelerdir?

Her ne kadar erken boşalma sorunu cinsel yaşam içerisinde tezahür etse de çoğu zaman sonuçları toplumsal olarak görünmektedir. Buna bağlı olarak gelişen cinsel memnuniyetsizlik, karakteristik yapılarda da psikolojik sorunlar doğurmaktadır. Aynı zamanda iki tarafı da olumsuz etkilediği için ayrılma, boşanma gibi uzun vadeli sonların da birinci dereceden sebebi olabilmektedir.

Erken Boşalmanın Tedavi Biçimleri Nelerdir?

Erken Boşalma Tedavisi
Erken Boşalma Tedavisi

Erken boşalmanın birçok tedavi biçimi ve süreci bulunmaktadır. Burada bu sorunun giderilmesinde etkin olarak rol oynayan meslek dalları psikologlar, psikiyatristler, cinsel yaşam uzmanları ve koçlarıdır. Bu şikayetle söz konusu sağlık kurumlarına müracaat eden kişilere erken boşalma tedavisi önerileri sunulmadan önce cinsel yaşam öyküsü dinlenir.

İlk deneyimleri, cinsellik hakkındaki düşünceleri ve kaygıları tek tek kaydedilir. Amaç kişinin cinsel yaşam içerisinde sorun teşkil edecek düşüncelerinden kurtulmasına sağlamaktadır. Çünkü sanılanın aksine erken boşalma sorunlarının %80’i sadece mental alanda psikolojik olarak kendini gösterir. Seansların ne kadar süreci ve hangi içeriklerde olacağı ise tamamen hastanın konumuna ve sorunun ne kadar derin olup olmadığına bağlıdır. Bir diğer tedavi yöntemi ise ilaçlardır. Bu ilaçlar hem kimyasal hem de bitkisel formlarda üretilmiştir. Her hastada aynı etkiyi bırakmamaktadır. Ancak yine de doktor tavsiyesi ve reçetesi ile kullanılan birçok ilacın da tıpkı terapiler gibi başarı odaklı sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir.

Genelde ilaç tedavisinin etkin olmadığı alanlarda terapi yöntemine gidilmektedir. Partner odaklı sorunlarda ise çiftlerin toplu halde katıldığı seanslar ve terapileri cinsel yaşam uzmanları tarafından düzenlenmektedir. Bu seanslara çiftler halinde katılmak verimli ve hızlı sonuçlar alınması açısından son derece önemlidir.

Ön Sevişmenin Erken Boşalma Sorununa Etkileri Nelerdir?

Uluslararası alanda yapılan birçok araştırma ön sevişmenin erken boşalma sorununu doğrudan giderdiği yönündedir. Özellikle heyecan ve aşırı gelişen enerjinin sürece yayılması açısından doğal bir ilaçtır erken boşalma. Aynı zamanda çiftlerin birbirlerini öpüşme ve dokunma gibi ritüeller ile tanımaları, utanma duygularının kaybolması gibi seçenekli sonuçlar da peşi sıra gelmektedir. Bu nedenle ön sevişmenin önemi erkek tarafından da kadın tarafından da kavranmalı ve ilişkilerinin merkezleri haline getirmelidir. Cinsel uyumla birlikte kendiliğinden gelişen ön sevişme süreleri ne kadar uzarsa erken boşalma ihtimalleri de o kadar azalmaktadır.

Erken Boşalma ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın