EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK) NEDİR?

Empresyonizm Nedir?
Empresyonizm Nedir?

19. Yüzyılın sonlarına doğru Fransa’da etkileri görülmeye başlanan Empresyonizm, resim, edebiyat ve müzik alanında etkili olmuştur. İzlenimcilik akımı olarak da bilinen bu akımın temelinde olayların ve nesnelerin direk kendisi değil; sanatçılar üzerinde bıraktığı izlenimler yer almaktadır. Bu yüzden bu akımın öncüsü olan sanatçıların eserlerinde, somut kavramlardan ziyade soyut kavramlardan bahsetmeyi tercih ettikleri görülür. Empresyonizmde, duygu ve düşünceler ön plana çıkarken; akılcılık ve nesnellik geri planda kalmaktadır. Bu dönemde yaşayan birçok sanatçı eserlerini empresyonizmin etkilerinden esinlenerek oluşturduğu gibi, günümüzde de bu akımın öncüleri olan sanatçılardan esinlenerek oluşturulan eserlere rastlanmaktadır. Empresyonizm nedir? bu yazımızda tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Nedir?

Empresyonizm Akımı Nedir?
Empresyonizm Akımı Nedir?

Empresyonizm akımının bir diğer adı izlenimciliktir. Akımın etkileri ile oluşturulan eserlerde, somut şeylerden çok soyut ifadelerin üzerinde durulmasıyla sanatçılar eserlerine gerçeklikten ziyade kendi duygu ve düşüncelerini yansıtma fırsatı yakalamışlardır. Ortaya çıktığı dönemde oldukça başarılı olan akımın ilk temsilcileri; Monet, Sisley ve Cezanne olarak bilinir. Empresyonist yazarlar ve empresyonizm akımının etkileri ile oluşturulan eserler günümüzde de halen büyük ilgi görmektedir. Empresyonizmin döneminde ve günümüzde halen ilgi görmesinin tek nedeni eserlerin yoğun duygularla yaratılmış olması ve okuyucuya direk olarak bu duyguyu geçirebilmesidir. Empresyonizm sanatçıları ve eserleri, uzun yıllar geçse de içerdiği bu yoğun duygular sayesinde etkilerini hala sürdürebilmekte ve kitleleri peşinden sürükleyebilmektedir. Sanatta büyük bir devrim olarak değerlendirilen empresyonizm, kendisinden sonra çıkan tüm akımları da etkilemiştir. Bazı akımlar ise direk empresyonizm akımı sayesinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu akımın temsilcisi sanatçıların da birbirinden büyük ölçüde etkilendiği görülmektedir.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Özellikleri Nelerdir?

İzlenimci yaklaşım ile oluşturulan eserler, hiçbir zaman gerçeği direkt olarak yansıtmazlar. Sanatçılar gerçeğin kendilerinde oluşturdukları izlenimler sayesinde eserlerini yaratırlar. Dolayısıyla bu akımın etkileri ile oluşturulan eserler, eser sahiplerinden de izler taşımakta ve iç dünyalarına dair birçok şey anlatmaktadır. Bir diğer ifade ile empresyonist eserler; dış dünyada görülenlerin, eser sahibinin iç dünyası ile yoğrulması ve hayal dünyası ile şekillenmesi ile yaratılmıştır. Ayrıca empresyonizmin önemli bir diğer özelliği de temelinde özgürlük kavramının yer alması ve eserlerin özgürlüğün etkileri ile oluşturulmasıdır.

Resimde Görülen Empresyonizm Etkileri Nelerdir?

İzlenimcilik akımının etkileri ilk olarak resimde görülmüştür. Bu akımın takipçisi sanatçılar duygu ve düşüncelerini tuvale yansıtarak kendilerini ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Empresyonizmin etkileri ile tamamlanan bir tuvalde özgürce vurulan fırça darbeleri ve renklerde kullanılan özgünlük dikkat çekmektedir. Renkler ve fırça darbelerinde yansıtılan özgür düşünce, ışığın tuvale yansıması konusunda yorumu sanatçıya bırakmaktadır. Empresyonist etkilerle yaratılan her tuvalde günün farklı saatlerinde farklı ışık açıları ve farklı yorumlar gözlemlenmektedir. Empresyonizmin temelinde direk olarak nesneler yer almadığından bu etkilerle yaratılan tablolarda da olaylar veya objeler direkt olarak kendilerine yer bulamaz. Eserin yaratıcısı ressamlar nesnelerin veya olayların iç dünyalarında meydana getirdiği duygu ve düşünceleri, tablolarına yansıtırlar. Ünlü ressam Van Gogh empresyonist akımın resimdeki öncüsü olarak bilinmektedir. Van Gogh’un “Yıldızlı Gece” tablosu da bu akımın önde gelen örneklerinden biri olarak değerlendirilir.

Empresyonizm Akımının Resimdeki Temsilcileri Kimlerdir?

Van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cezanne, Gustave Caillebotte, Alfred Sisley, Pierre Augusto Renoir, Berthe Morisot resim alanında empresyonist eserler yaratan sanatçılardır.

Edebiyatta Görülen Empresyonizm Etkileri Nelerdir?

Empresyonizm, etkilerini resimden sonra edebiyatta göstermeye başlamıştır. Şiir ve tiyatro gibi edebi eserlerde, “Sanat sanat içindir” anlayışı benimsendiği görülmektedir. Empresyonizm temelinde yer alan özgürlük kavramı nedeni ile bu akımın etkileri ile yazılan şiir türü edebi eserlerde ölçü, biçim ve uyak gibi kurallara uyulmamıştır. Dış dünyaya dair izlenimler sadece duygularla özgürce şiirlere yansıtılmaktadır.

Empresyonizm Akımının Edebiyattaki Temsilcileri Kimlerdir?

Edebiyat alanında empresyonist akımının esintilerini eserlerine taşıyan ünlü temsilciler; Concourd Kardeşler, Arthur Rimbaud, James Joyce’dur.

Türk Edebiyatında Empresyonizm Etkileri Nelerdir?

Türk Edebiyatında çok net olarak empresyonizmin örneklerini görmek pek mümkün olmamıştır. Ancak bazı ünlü Türk Edebiyatçılar ve eserlerinde empresyonist etkilere rastlanmaktadır. Bu yüzden bu yazarlar Türk Edebiyatında empresyonizmin temsilcileri olarak ifade edilmektedir.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımının Önde Gelen Türk Temsilcileri Kimlerdir?

Empresyonizmin Türk edebiyatındaki takipçileri; Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas, Cenab Şehabettin olmuştur.

Müzikte Empresyonizm Akımı ve Müzikteki Temsilcileri Kimlerdir?

Empresyonizm akımının etkisini son olarak gösterdiği alan müzik olmuştur. Müzikte önde gelen empresyonizm temsilcileri; J. A. Carpenter, O. Respigh, C. Debussy, I. Albeniz ve P. Dukas’tır.

Empresyonizm ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın