ELEKTRİK, MANYETİZMA NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Elektrik, Manyetizma Nedir?
Elektrik, Manyetizma Nedir?

Elektrik ve manyetizma kelimeleri günlük kullanımda çok fazla iç içe geçmiştir. Bu sebeple birçok kaynakta elektromanyetizma terimi kullanıldığı görülmektedir. Elektrik kavramı ile manyetizma kavramı akım ve atom hareketlerini esas alan bir daldır. Kısaca elektrik; maddenin parçacıklarının hareketi ile ortaya çıkan enerji türüdür. Manyetizma ise; maddenin parçacıkları arası mıknatıs özelliği göstermesidir.

Elektrik Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Elektrik Nedir?
Elektrik Nedir?

Elektrik, madde içerisinde bulunan elektron gibi hareket özelliği olan parçacıkların hareketleri ile ortaya çıkan enerji türüdür. Elektrik bu çıkan enerjinin gündelik hayata uyum sağlaması ile kullanılan türüdür. Genel olarak aydınlanma ve çeşitli elektronik aletlerin çalışmasında bu hareketlilikten yararlanılır. Elektrik parçacıkların akımı olarak nitelendirilir. Pozitif yüklü parçacıklara proton, negatif yüklü hareketli parçacıklara elektron adı verilir. İki çeşit elektrik akımı vardır; statik elektrik ve dinamik elektrik.

Statik Elektrik Nedir?

Statik elektrik durgun olan elektriktir. Teorik olarak bir iş yapmaya veya düzenli bir enerji çıkarmada kullanılamaz. Kontrolsüzdür ve zaman zaman boşalım gösterir. Buna örnek olarak; saça sürtünen tarağın elektriklenmesi, yün kazağın çıkartılırken elektriklenmesi gibi anlık boşalım gösteren enerjiler örnek gösterilebilir.

Dinamik Elektrik Nedir?

Hareketli ve kullanılabilir elektriğe dinamik elektrik denir. Dinamik elektrikte elektronlar negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket ederek enerjiyi ayarlanabilir seviyede tutarlar. AC ve DC olarak adlandırılan iki tip enerji kaynağı çeşidi bulunmaktadır. DC; günümüzde en çok tercih edilen pillerin, akülerin ve dinamoların kullanım şeklidir. Kuvvetli bir manyetik alan üzerinde oluşturulan bobinde toplanan elektrik akımıdır. AC ise; transformatörlerde kullanılan elektrik devreleridir. Bunların özelliği voltajın belirli seviyelerde düşürülüp arttırılabilir olmasıdır.

Manyetizma Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Manyetizma Nedir?
Manyetizma Nedir?

Maddeler arası manyetik alana manyetizma denir. Her maddenin artı ve eksi kutupları bulunmaktadır. Bunların birbirleri arası konumu ve duruşu ile aralarında bir çekim oluşur. Bu çekime mıknatıs etkisi denir yani manyetizma olarak adlandırılır. Her maddenin manyetik alanı vardır fakat bazı maddelerin manyetik gücü çok düşüktür. Bu sebeple manyetik çekimden etkilenmezler. Bu maddeler manyetik olmayan maddeler olarak kabul edilir. Plastik, alüminyum, sıvı haldeki oksijen, bakır teller ve gazlar gibi maddeler manyetik olmayan madde sınıfına girmektedir. Manyetik alandan çok fazla etkilenen maddelere ise manyetik madde adı verilir. Demir, nikel gibi maddeler manyetik madde sınıfına girmektedir. Manyetik alanda mantık, zıt kutuplar birbirini çekerken, aynı yüke sahip kutuplar arası itme kuvveti oluşur.

Elektromanyetizma Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Elektrik akımı ile oluşan manyetik etkilerin bir arada incelendiği fizik dalına elektromanyetizma adı verilir. Elektriği ileten bir maddenin yanına mıknatıs yaklaştırılarak manyetik alanda sapma sağlanması ve birçok devre ve motorlarda bu sistemden yararlanılması işlemidir. Manyetik alan sıcaklık, basınç gibi koşullardan etkilenmektedir. Bu sebeple elektromanyetik alan hesaplamalarında tüm faktörler göz önüne alınarak yapılır. Elektromanyetizma, kondüktör, zil gibi aletlerin çalışmasında kullanılır.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın