DÜNYA KITALARI VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünya Kıtaları ve Özellikleri Nelerdir?
Dünya Kıtaları ve Özellikleri Nelerdir?

Anakara ya da kısaca kıtalar, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarıdır. Dünya üzerinde bulunan kıtalar yüzölçümleri, nüfus oranları, sahip oldukları yükseltiler, üzerindeki ülkeler ve ülkelerin özellikleri gibi farklı özelliklere sahiptir. Anakaralar, gösterdikleri bu farklı özelliklere göre gruplandırılır. Kıtalar konusunda birçok çalışma bulunmakta ve bu konuda bilim insanları tarafından hala araştırmalar devam etmektedir. Bununla beraber bu konuda bilim insanları zaman zaman birbiri ile çelişkiye düşebilmektedir. Özellikle kıtaların sayısı konusunda farklı fikirler ortaya atılmaktadır. Ama kabul gören genel kanılara göre dünya üzerinde 6 adet kıta bulunmaktadır. Bu kıtaların isimleri ve özelliklerini yazımızda bulabilirsiniz.

Avrupa Kıtası ve Özellikleri Nelerdir?

Avrupa Kıtası Özellikleri
Avrupa Kıtası Özellikleri

Avrupa Kıtası, Doğusunda Asya Kıtası güneyinde Akdeniz Kıtası, batısında Atlas Okyanusu, kuzeyinde ise Kuzey Buz Denizi ile çevrilidir. Kıtanın büyük bir kısmı platolarla kaplıdır. Ortalama yükseltisi az olan bu kıtanın en önemli yükseltiye sahip bölgesi Alp Dağları’dır. Akarsu ve göller bakımından zengin bir kıtadır. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Finlandiya Avrupa Kıtası’nda yer almaktadır. Kıtada nüfusun en yüksek olduğu ülke ise Hollanda’dır. Bu kıtanın üzerinde 50 ülke bulunmakta ve yaklaşık 750 milyon insan yaşamaktadır.

Küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen siyasi ve ekonomik gücü sayesinde dünya kıtaları arasında en çok bilinen kıta olma özelliği gösterir. Avrupa Kıtası’nda bulunan en gelişmiş ülkeler, kıtanın batısında yer almaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan sanayileşmiş ülkeler sayesinde ithalat ve ihracatta birinci sırada yer almaktadır. Avrupa’da bulunan ülkeler arasında ekonomik, dil ve kültürel açıdan farklılıklar bulunmaktadır. Avrupa Kıtası’nda yaşam standartları oldukça yüksektir.

Afrika Kıtası ve Özellikleri Nelerdir?

Oldukça geniş bir yüzölçümüne sahip bu kıta ekonomik sıkıntılar yaşamakta ve açlıkla mücadele etmektedir. Bu sebepten dolayı Afrika Kıtası diğer kıtalara göre geri kalmıştır. Siyasi istikrar konusunda da sıkıntılar yaşayan Afrika Kıtası uzun yıllar Avrupa’nın sömürgesinde yaşamıştır. Afrika Kıtası’nın üzerinde 54 ülke bulunmakta ve yaklaşık 1 milyar insan yaşamaktadır. Kıtada genellikle düz alanlar ve çöller bulunmaktadır. Dünyaca ünlü Büyük Sahra Çölü bu kıtada yer almaktadır. Yine dünyaca ünlü Nil ve Kongo akarsuları da bu kıtada bulunur.

Antarktika Kıtası ve Özellikleri Nelerdir?

Antarktika Kıtası, dünyanın en güneyinde yer almaktadır. Kıtanın ortalama olarak yüzölçümünün yarısı buzullarla kaplıdır. Bu yüzden kıta üzerinde herhangi bir ülke bulunmamakta, dolayısıyla kıtada hiç insan yaşamamaktadır. Ancak Antarktika Kıtası’na araştırma çalışmaları için gidenlerin sayı her yıl kıtada bulunan insan nüfusunun birkaç bini bulmasını sağlamaktadır.

Asya Kıtası ve Özellikleri Nelerdir?

Asya Kıtası Özellikleri
Asya Kıtası Özellikleri

Türkiye’nin büyük bir kısmı Asya Kıtası üzerinde yer almaktadır. Ayrıca dünya üzerinde bulunan yüksek nüfusa sahip ülkeler (Çin, Japonya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Pakistan) bu kıta üzerinde bulunmaktadır. Dünya kıtalarının en büyük yüzölçümüne ve en yüksek nüfusuna sahip kıtası Asya Kıtası’dır. Dünyada bulunan nüfusun yarısından fazlası bu kıtada yaşamaktadır. Asya Kıtası üzerinde 47 ülke ve 3 milyar 800 milyon insan yaşamaktadır. En derin göl olan Baykal Gölü, en yüksek tepe Everest Tepesi, en büyük göl Hazar Gölü, deniz seviyesinin en altında bulunan yer olan Lut Gölü Asya Kıtası üzerinde yer almaktadır. Asya Kıtası, yer altı kaynakları açısından oldukça zengin bir kıtadır. Kıtanın sanayi, ekonomi ve ticaret yönünden en gelişmiş ülkesi Japonya’dır.

Amerika Kıtası ve Özellikleri Nelerdir?

Amerika Kıtası eskiden tek bir kıtayken daha sonra Kuzey Amerika ve Güney Amerika olarak ikiye bölünmüştür. Asya Kıtası’ndan sonra en büyük ikinci kıtadır. Amerika Kıtası üzerinde 35 ülke bulunmakta ve 900 milyon insan yaşamaktadır. Dünyada bulunun en gelişmiş (ABD, Meksika ve Brezilya) ülkeler bu kıtalar üzerinde yer almaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gelişmiş ülkesidir. Amerika Kıtası diğer kıtalara göre daha cazip bir kıta olma özelliği göstermektedir.

Okyanusya Kıtası ve Özellikleri Nelerdir?

Dünya kıtaları arasında en küçük yüz ölçümüne sahip kıtadır. Okyanusya Kıtası üzerinde 15 ülke bulunmakta ve 35 milyon civarında insan yaşamaktadır. Bu kıta, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu ile çevrilidir. Kıtanın ortalama yükseltisi çok azdır ve genellikle çöllerle kaplıdır. Ayrıca kıtada tropikal ve ılıman iklim hüküm sürmektedir. Dünyanın güney yarım küresinde yer almaktadır. Kıtanın yüzölçümünün çoğunu Avustralya ülkesi kaplamaktadır.

Dünya Kıtaları ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın