DİMİTRİ MENDELEYEV KİMDİR?

Dimitri Mendeleyev Kimdir?
Dimitri Mendeleyev Kimdir?

Rus mucit ve kimyager olarak da bilinmekte olan Dmitri Mendeleev, Periyodik kanunu bulmuştur. Ayrıca bazı elementlerin niteliklerini düzelterek, henüz bulunamamış olan 8 elementin de özelliklerini tahmin etmiştir. Kimya alanın da birçok faydası bulunan “Dmitri Mendeleev kimdir, neler yapmıştır ” sorularının cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Dmitri Mendeleev Kimdir?

Dimitri Mendeleyev
Dimitri Mendeleyev

Dmitri Mendeleev, 27 Ocak 1834 de Rusya’nın Tobolsk kentinde dünyaya gelmiştir. Mendeleev, Rus mucit ve iyi bir kimyagerdir. Mendeleev, periyodik tablonun sıralanması için Periyodik Kanun’u bulmuştur. Atom numarası 101 olan Mendelevyum elementine, Mendeleev’in anısına bu isim verilmiştir. Mendeleev’in babası müdürdü ve büyük babası ise Sibirya’nın ilk gazetesini çıkaran kişi olarak bilinir. Mendeleev, ilköğrenimini sürgünde yapmıştır. Babası vefat ettikten sonra Mendeleev, annesi ile beraber batıya gitmiştir. Mendeleev, 1849 da Main Pedagogical İnstitude’e girmiştir.

Bu okuldan mezun olduktan sonra, tüberküloz hastalığına yakalanmış ve Kırım Yarımadasına taşınmak zorunda kalmıştır. Burada Simferopol Lisesinde bilim şefi olmuş ve 1857 yılında tamamen iyileşerek, St. Petersburg’a geri dönmüştür. 1859 ila 1861 arasında sıvıların kılcallığı ve spektroskopla ilgili araştırmalar yapmıştır. Dmitri Mendeleev, Leningrad Üniversitesi’n de “alkol ve suyun birleşmesi” üzerine doktora yapmış ve burada kendini tanıtma fırsatı bulmuştur. Mendeleev, Almanya ve Fransa da araştırmalar yaparak, 1858 de Almanya da konferansa katılma olanağı sağlamıştır.

Bu konferans da Avogadro Hipotezi hakkında hararetli tartışmalar yapmıştır. Dmitri Mendeleev, daha sonra Pennsylvania’ya gidip, ilk petrol kuyusunun olduğu yerleri gezmiştir. Mendeleev, Rusya’ya geri döndükten sonra yeni ve farklı bir damıtma tekniği üzerinde çalışarak, geliştirmiştir.

Dmitri Mendeleev’in Eşi Kimdir?

Dmitri Mendeleev, iki kişi ile evlilik yapmıştır. Önce Anna Ivanova Popova ile evlenmiş, daha sonra da Feozva Nikitichna Leshcheva ile evlilik yapmıştır.

Dmitri Mendeleev’in Çocukları Kimlerdir?

Dmitri Mendeleev’in iki çocuğu vardı. Çocukları; Lyubov Dmitrievna Mendeleeva ve Vasily Mendeleev’dir.

Dmitri Mendeleev’in Hayatı Nasıldı?

1834 de Sibirya’nın Tobolska kentinde Mendeleev dünyaya gelmiştir. Mendeleev, 17 kardeşin en küçüğüdür. Mendeleev’in babası, Mendeleev çok küçükken gözlerini kaybetmiştir. Bu sebep ile Mendeleev’in çocukluğu çok sıkıntılar içinde geçmiştir. Mendeleev’in babası işini kaybettiği için, evin bütün ihtiyaçları annesinin üzerine kalmıştır.

Mendeleev, 1840 da iki büyük acı yaşamıştır. İlk önce babası vefat etmiş, daha sonra da annesinin iş yeri büyük bir yangın ile yük olmuştur. Bütün bu olaylara rağmen, Mendeleev’in annesi pes etmemiştir. Diğer kardeşlerinin de desteği ile Mendeleev’in eğitimi için büyük çabalar vermişlerdir. Dmitri Mendeleev, zeki ve çalışkan bir öğrenci olmuştur. Ailesinin kendine vermiş olduğu bütün imkanlardan güzel bir şekilde faydalanmış ve üstün derece ile üniversiteden mezun olmuştur. Daha sonra lisansüstü eğitim almıştır. Bu eğitimi için de Fransa ve Almanya’ya gitmiştir. 1866 yılında saygın ve tanınmış bir kimyacı olarak ülkesine geri dönmüştür.

Daha sonra da okumuş olduğu üniversiteye profesör olarak atanmıştır. Üniversite de okunmuş olan ders kitaplarının yetersiz ve eksik olduğunu düşünmüş olan Dmitri Mendeleev, 1870 yılında Büyük Klasikler adlı kitabını yazmıştır. Dmitri Mendeleev, bu kitabını yazarken bazı incelemeler de yapmıştır. Bu sırada, farklı kimyasal elementlerin arasındaki bağlantıları da araştırmıştır.

Dmitri Mendeleev’in amacı ise bu elementlerin niteliklerinde birleştirici olan bir işaret bulabilmekteydi. Mendeleev’den daha önceki bazı kimyacılar da, Mendeleev’in yaptığı işlere kalkışmışlardı. Mendeleev, doktora eğitimini aldıktan sonra Almanya, Fransa ve Bunsen olmak üzere birçok bilim adamıyla buluşmuş ve onlar ile beraber çalışmıştır. Mendeleev, 1858 de katılmış olduğu Karlsruhe Konferansındaki konuşması sayesinde kendini tanıtma fırsatı bulmuştur. Mendeleev’in en büyük çalışması, periyodik tablodur. Mendeleev, elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerindeki detaylardan yola çıkmıştır. Dmitri Mendeleev, çalışmaları sırasında o güne kadar bulunmamış olan değişik elementlerin de varlıklarını ve özelliklerini de tahmin etmiştir. Varlığından bahsetmiş olduğu elementlerin bulunması ile dünyaca tanınan bir kimyager olmuştur.

Periyodik tablo da Dmitri Mendeleev’in mükemmel üreticiliği ve yorumcu zekasının çarpıcı olan bir ürünüdür. Mendeleev’in 25 kitaptan oluşmuş olan diğer çalışmaları da oldukça ilginçtir. Özellikle izomorfizm ile ilgili verileri organize etmesi ile jeokimyanın gelişmesine yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra, kritik kaynama noktasını da bulmuştur. Daha sonra çözeltilerin hidrat tezini de geliştirmiş, bu olay sayesinde büyük bir fizikokimyacı olarak anılmıştır. Dmitri Mendeleev, yaklaşık olarak 70 tane ilim ve akademi topluluğuna üye olmuştur.

Dmitri Mendeleev’in söylediğine göre, ilk hizmeti ise ilmi araştırmalar ve öğretmenliktir. Mendeleev’in ideali ve ilgisi ile, St. Petersburg’da bulunan birçok eğitim kurumunda da öğretmenlik yapmıştır. Dmitri Mendeleev, periyodik tabloyu ilk yayımladığı zaman, 63 tane bilinen element vardı. Mendeleev, 2 Şubat 1937 yılında zatürre sebebi ile ölmüştür. Mendeleev’in ölümünden bir sene sonra, bilinen elementlerin sayısı 86’ya çıkmıştır. Kısa süre içinde bu kadar hızlı artış olmasının sebebi, periyodik tablo sayesinde olmuştur. Mendeleev’in hiç bir element bulamamasına rağmen, Mendeleev’in bilim yaptığı hizmetler ile 101 numaralı olan elemente Mendelevyum adının verilmesini sağlamıştır. 1955 de Amerikalı olan fizikçilerin sentezlemiş olduğu bu element, Mendeleev’in onurlandırılması anlamına gelmektedir.

Dmitri Mendeleev Neler Yapmıştır?

Rus kimyacı olan Dmitri Mendeleev, kimyasal elementlerin arasında atom ağırlıklarına dayanmış olan temel bağlantı olduğunu keşfetmiştir. Günümüzde de çağdaş kimyanın temeli olarak da kabul edilen keşfini, elementleri periyodik cetvelde sıralayarak anlatmıştır. Dmitri Mendeleev, bu keşfi ile kimyacıların fiziksel ve kimyasal niteliklere sahip olduğu elementlerin atalarını tanımalarına katkı sağlamıştır.

Genel olarak periyodik tablonun mucitleri; Julius Lothar Meyer ve Dmitri Mendeleev kabul edilmektedir. Her iki bilim adamı da birbirinden habersiz olarak önemli sonuçlar elde etmişlerdir. Mendeleev’in diğer bilim adamında farkı ise, atomların artan ağırlıklarına göre sıralandıkları zaman, belli özelliklerinin tekrarlandığını görmesidir. Dmitri, bu olayı fark ettikten sonra elementleri tekrarlanmış olan niteliklerine göre alt alta sıralayarak, bir periyodik sistem şekline getirmiştir. Mendeleev, hazırladığı bu sistemde bazı bölümleri boş bırakmıştır.

Dmitri Mendeleev’in Ölümünden Sonra Periyodik Tablo ile İlgili Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Mendeleev’in ölümünden sonra gelmiş olan bilim insanları tarafından periyodik tablo geliştirilmiştir. Periyodik tabloda yapılmış olan son büyük değişiklik Gleen Seaborg tarafından gerçekleştirilmiş olan bir çalışmadır. Kimyanın babası olarak da bilinen Dmitri Mendeleev’den sonra iki asır boyunca kimyacılar, elementler ve bileşikler hakkında birçok yeni bilgiye ulaşmıştır. 1817 de Döbereiner, benzer kimyasal özellikleri olan stronsiyum, kalsiyum ve baryuma bakıp, stronsiyumuun atom ağırlığının kalsiyum ve baryumun ağırlıklarının ortasında bulunduğunu görmüş ve keşfetmiştir.

1829 yılında klor, brom ve iyotun benzer özelliklerinin olduğunu göstermiştir. Fransız Alexandre Beguyer de Chancourtois de her yedi elementte bir aynı özelliklerin olduğunu farketmiştir. Bu tablo kullanılıp, bir kaç metal oksidin elementin ölçüsü önceden tanımlanmıştır. İngiliz kimyacı olan John Newland, 1863 de yazmış olduğu bir yazısında benzer fiziksel özelliklere göre elementleri 11 gruba ayırdı. 1864 yılında bir yazıda Newlands, bunu Oktav Kanunu olarak tanımlamıştır. Oktav kanununa göre herhangi bir element, tabloda bulunan 8. element ile benzerlik göstermekteydi. Periyodik tablo ile benzer özelliklere sahip olan elementler daha kolay anlaşılmıştır. Hatta daha sonraları nükleer yapıyı anlayabilmek ve kuantum fiziğini geliştirebilmek için de kullanılmıştır.

Dimitri Mendeleyev ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın