BİLGİ TOPLUMU NEDİR?

Bilgi Toplumu Nedir?
Bilgi Toplumu Nedir?

Enformasyon çağını yaşayan modern toplum uygarlıklarında bilgi toplumu nedir sorusunun birçok yanıtı mevcuttur. Birçok filozof, düşünür, ekonomi uzmanı arasında yıllar içerisinde cereyan eden münazaralar neticesinde herkes bilgi toplumunun varlığını kabul etmektedir. Ancak bilgi toplumunun ne olduğu, hangi basamaklardan oluştuğu gibi sorularda birçok farklı bakış açısı bugünkü modern toplumun anahtarını oluşturmaktadır. Özetle bilgi toplumu, toplumun bilginin çevresinde kümelenip aydınlanma çağı için enformasyon birikimlerini kullanması demektir. Günümüze gelene kadar birçok aşamalardan geçen bilgi toplumu aynı zamanda uzay ve teknoloji çağının bir uzantısı olarak da görülmektedir. Bilgi toplumu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler makale içerisinde yer almaktadır.

Bilgi Toplumu Nedir?

Bilgi Toplumu
Bilgi Toplumu

Somut verilere dayalı, akıl çağının hümanist düşüncelerinden meydana gelen, akıl, sağduyu ve bilinç gibi kültürel etmenlerin ana gündemi oluşturduğu ana tabloya bilgi toplumu denmektedir. Toplumların bilgi çevresinde toplanıp daha aydınlık, daha akılcı üretimlerde bulunması sonucu bilgi toplumu oluşmuştur. Birçok farklı görüş olsa da bu toplumun basamaklarının başında matbaanın bulunması yer almaktadır.

Matbaanın bulunması ve yaygınlık kazanması ile birlikte üretilen her düşünce yazılı kağıtlara geçirilmiş ve dünyanın tüm ülkelerine iletilmeye başlanmıştır. İkinci basamakta ise sanayi devrimi yer almaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte makineleşme hız kazanmış ve üretim modelleri zirve noktasına taşınmıştır. Denilebilir ki matbaa ile üretilen fikirler ancak sanayi devrimi ile hız kazanmaya yüz tutmuştur. Bugün ise bilgi toplumunu oluşturan en temel güç internettir. İnternetin yaygın kullanılması ile birlikte her birey özgür olarak bilgiye erişim hakkını kazanmıştır. Bilgiye erişim hakkı anayasalar tarafından yeniden tertip edilmiş bir zorunluluk ve hak olarak yurttaşlara verilmiştir.

Bilgiye erişimin hız kazanması ve serbest kazanması ile birlikte toplumdaki her birey kendi bilgi piramidini oluşturmaya başlamıştır. Bugün sağlık alanında yaşanan reformlar, teknolojik icatlar ve bilimsel veriler ışığında üretilen her yeni sistem, her yeni bilgi ağacı bilgi toplumunu daha fazla genişletmeye, hem sanayi hem de kültürel olarak farklı bir mekanizmaya çevirmeye başlamıştır. Fizik ve mühendislik alanında yaşanan gelişmeler de bilgi toplumlarının temel prensiplerini ve disiplinlerini meydana getirmektedir.

Bilgi Toplumunun Ana Elementleri Nelerdir?

21. yüzyıl içerisinde bilgi toplumlarının birçok farklı ekolden elementleri ve taşıyıcı kolonları mevcuttur Bunlardan ilkini eğitim oluşturmaktadır. Üniversiteler içerisinde oluşturulan özgür eğitim modelleri ile birlikte fen ve teknik alanında ilerleme kaydedilmiştir. Üretilen her icat, ortaya atılan her felsefi düşünce bilgi toplumunun yardımcı ögelerini içermektedir. Bununla birlikte sağlık ve sanayi alanında yaşanan devrim niteliğinde değişimler de bilginin daha işler ve ekonomik kullanımı açısından önem arz etmektedir. Dinamiklerden bir diğerini ise haberleşme ve iletişim yöntemleri oluşmaktadır. Haber alma özgürlüğü ile birlikte bir birey içinde yaşadığı dünya hakkında anında bilgilendirme avantajına kavuşmuştur. Bu özgürlükler ile birlikte bilgi toplumunun çarkları çok daha dinamik bir sürece girmiştir.

Bilgi Toplumunun Faydaları Nelerdir?

Bilgi toplumu her alanda bireyin ve genel tabloda toplumların çok daha sosyo- kültürel bir yapıya bürünmelerini kolaylaştırmıştır. Örneğin son 20 yıl içerisinde sağlık alanında yaşanan teknolojik devrimler ile birlikte insan ömrü 10 – 15 yıl ileriye taşınmıştır. Aynı zamanda kültürel devrim de gerçekleşmiştir. Yaygın üretimleriyle edebiyat, sinema gibi sanat ekolleri herkese eşit oranda dağıtılmaya başlanmıştır. Sorumluluk ve özgürlük kapsamında bireyler arası yardımlaşma da bilgi toplumunun en büyük faydalarından biri olarak görülmektedir. İlerlemeci, uygar ve daha sağlıklı toplumların inşasında ekonomi, iş gücü ve farkındalık kapsamları sınırlarını genişletmiştir. Toplumların daha ileri, daha aydınlık ve daha sağduyulu oldukları günümüzde bilginin merkezini bu unsurlar oluşturmaktadır.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın