BESİN ZİNCİRİ, PİRAMİDİ NEDİR?

Besin Zinciri Piramidi Nedir?
Besin Zinciri Piramidi Nedir?

Canlılar arasındaki beslenme dinamiklerini meydana getiren ve onları göstergebilimsel olarak dışa aktaran piramitlere besin zinciri denmektedir. Doğadaki dönüşümleri ve canlılar arasındaki ilişkileri temsil eder. Su, kara ve hava ekosistemlerine farklı olarak birçok besin zinciri ve piramidi bulunmaktadır. Besin zinciri piramidi örneklerini ve ayrıntılarını merak eden okurlarımız yazımızın geri kalanını okuyabilirler.

Besin Zinciri Nedir?

Besin Zinciri
Besin Zinciri

Doğadaki dönüşümlü beslenme biçimlerini gösteren ve bu noktada uyarıcı ve ölçüm amaçlarını da taşıyan çizelgelere besin zinciri piramidi denmektedir. Piramidin en alt kısmında en önemli kısmı oluşturan sınıf, üreticiler sınıfı yer almaktadır. Piramidin ikinci kısmında ise tüketiciler yer almaktadır. Burada otçular yer almaktadır. Otçular doğal dönüşümler ve ekosistemler içerisinde en zararsız olan tüketiciler sınıfında yer almaktadır. Piramidin üçüncü basamağını ise etçiller oluşturmaktadır. En son basamağında ise hep etçil hem de otçul olan varlıklar yer alır. Bu canlılara hepçil de denmektedir. Besin zinciri içerisinde yer alan canlılar toplamda 3 kategoride yer almaktadır. Bunlara kısaca üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar denmektedir.

Bu piramit içerisinde hayvanların sayımı ve ölçümleri nesli tükenen hayvanlar ile birlikte yıldan yıla hesaplanmaktadır. Bu noktada doğanım dönüşüm süreleri içerisinde zararlı gidişata dur demek adına birer grafik olan bu piramitlerden sistematik olarak yararlanılmaktadır. Aynı zamanda her biyoloji dersinin temel noktası da bu piramitlerin basamaklarını incelemekle sorumludur. Çünkü biyoloji canlı bilimi denmektedir ve canlılar arasındaki hiyerarşik sıralama bu noktada kendini göstermektedir. Biyoloji alanı ile ilgilenen herkesin besin zincirine ve piramidine tam olarak hakim olması gerekmektedir. Böylelikle canlılar arasındaki neden sonuç ilişkileri ve beslenmeye dayalı biyolojik gerçekler tam randımanlı ve sistemli olarak ele alınıp araştırılma şansına erişilir.

Besin Zinciri Örnekleri Nelerdir?

Besin Zinciri Örnekleri
Besin Zinciri Örnekleri

Beslenme dinamikleri baz alınarak oluşturulduğu için sistem içerisinde besin zinciri örnekleri oluşturmak tamamen canlılar arası ilişkilerle yeni baştan oluşturulabilir. Örneğin ot – inek – insan bir besin zinciri örneğidir. Ot yapısı gereği bir beslenme biçimi olarak salt kendini üretmekte ancak doğa içerisinde hiçbir şeyi tüketmemektedir. Bu nedenle piramidin birinci basamağında yer alıp üreticiler sınıfına dahil edilmektedir. İnek ise otçul olarak otu yemekte ve böylece otomatik olarak ikinci basamakta yer almaktadır. İnsan da ineği yiyerek piramidin üçüncü ve son basamağını oluşturur. Görüldüğü üzere beslenme zinciri piramitleri her defasında dört basamaktan oluşmak zorunda değildir.

Besin Zinciri Piramidinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Besin zincirinin genel özellikleri aşağıdan yukarı doğru gidilerek sistemli bir şekilde ölçülebilir. Buna göre üreticilerden hepçillere giden çizelgede yukarı çıkıldıkça üretim seviyesi ve enerjisi düşmektedir. Zarar oranı da doğal sistemler içerisinde kendini gösterir ve zehir salınım seviyesi her basamakta bir oran daha gelişim gösterir. Aynı zamanda biyokütle ve birey sayısı da otomatik olarak azalmaktadır. Yem- tavuk – insan piramidinde tavuk sayısının insan sayısından fazla olmasının nedeni budur.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın