BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ NEREDE, MİMARİSİ, TARİHÇESİ

Babil'in Asma Bahçeleri Nerede
Babil'in Asma Bahçeleri Nerede

Milattan önceki dönemlerde yapılmış olan, Suriye Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Mezopotamya da yer alan Babil’in Asma Bahçeleri, Dünyanın Yedi Harikasından bir tanesidir. Asur Kraliçesi olan Semiramis tarafından inşa ettirildiği bilinir. “Babil’in asma bahçelerinin tarihçesi nedir, nerede bulunur, mimarisi nasıldır?” gibi birçok sorunun cevabına yazıdan ulaşılabilir.

Babil’in Asma Bahçelerinin Yeri Nerededir?

Babil’in Asma Bahçelerinin nerede olduğu hakkında net ve kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat Babil şehri günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu topraklarını kapsadığı için buralarda olduğu düşünülür.

Babil Şehri Özellikleri Nelerdir?

Babil’i tarif eden eski tarihçilerden Herodot, milattan önce 450 yıllarında “Babil, yeryüzünde bilinen bütün şehirlerin ihtişamını aşar.” sözünü kullanmıştır. Heredot’un söylediklerine göre, şehrin dış duvarları 80 km uzunluğunda, kalınlığı ise 25 metredir. Yükseklikleri 97 metre ve 4 atlı arabanın çok kolaylıkla gezebileceği formdadır. Duvarlardan içeri girildiği zaman ise som altından yapılmış olan devasa heykeller, kaleler ve tapınaklar vardır. Şehrin merkezinde ise oldukça meşhur olan Babil Kulesi bulunur. Kulenin yapılma amacı ise tanrı Marduk’a ulaşmak ve cennete gitmektir. Kulenin üst kısmının ise göğe ulaştığı söylemler arasındadır. Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili olarak yeterince bilgi olmaması nedeni ile bu yapının aslında gerçek bir yapıt olmadığı sadece şiirsel olarak bir eser olduğu yönünde tartışmalar vardır. Bu yapıya ait olarak hiçbir arkeolojik bulgu yoktur. Fakat Fırat Nehri altında Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili arkeolojik delillere ulaşılabileceği tahmin edilir.

Babil’in Asma Bahçelerinin Tarihçesi Nedir?

Milattan önce 605 yılından beri Babil’e 43 yıl boyunca hükmetmiş ola kral Nebuchadnezzar tarafından yaptırılmıştır. Asma bahçeleri, ünlü kral olan Nebuchadnezzar’ın memleket hasreti çekmekte olan karısı Amyitis için yaptırılmıştır. Medes kralının kızı olan Amyitis, evlenmeden önce yaşamış olduğu ülke yemyeşil ve engebeli bir ülkeydi. Bu sebeple bu özellikleri yaşatabilmek için asma bahçeleri inşa edilmiştir. Mezopotamya’ya gelin olarak gelmiş olan Amyitis, düz ve oldukça sıcak ortamdan sıkılarak, depresyona girmiştir. Kral da karısının bu halini gördükçe üzülmüş ve onu mutlu edebilmek için memleketine benzeyen bir yer inşa ettirmek istemiştir. Oldukça büyük teraslar ve teraslardan akan sular, yapay olarak hazırlanan dağlar yaptırmıştır.

Babil’in Asma Bahçelerinin Mimarisi Nasıldır?

Milattan önce ilk yüzyıl da Yunan coğrafyacısı olan Strabo’nun anlatımına göre, bahçeler birbirinin üzerinde yer alıyor ve bu şekilde yükselmekte olan kübik şeklinde direklerden meydana geliyordu. İçleri de çukurdu ve ileri de ağaç ve bitki yetiştirebilmek için toprak ile doldurulmuştu. Bahçelerin kubbeleri ve sütunları asfalt ve pişmiş tuğlalardan yapılmıştı. Üst katlarında kalan bahçelerin sulanması için Fırat Nehrinden su alınması gerekliydi. Bu da pompa sistemleri ile sağlanmıştı. Yunanlı bilim adamı Diodorus’a göre ise bu bahçeler yaklaşık olarak 120 metre uzunluk ve genişliğinde, yüksekliği ise 25 metreydi. Ninova topraklarında bulunan Asurbanipal kitaplığında olan çivi yazısı tabletlerde bulunan bilgilere göre Babil de yüzlerce sığınak vardı. Sığınakların 53 tanesinin boyutu büyük, 650 tanesi ise küçük boyuttaydı. Ayrıca 360 tane sunak, 2 tane ayin yolu, 24 tane büyük caddeler ve 3 tane de kanal vardır. Şehrin yapısı dörtgen bir plana göre kurulmuştur. Çevresi ise hem içeride hem de dışarıda olmak üzere büyük büyük surlar ile çevrilidir. Surların dış taraflarında ise su ile dolu olan hendekler vardır.

Babil Nasıl Yok Olmuştur?

Çeşitli istilalar sonucunda Babil tahribat almıştır. Son olarak da Pers Kralı olan Keyhüsrev’in Babil topraklarını fethetmesi ile iyice yok olmaya başlamıştır. Milattan sonra 5 ve 6. yüzyılda tamamen kumlara gömülmüş, sonrasında ise geriye yalnızca bir kum dağı kalmıştır. Kum yığınının altında kalmış olan asma bahçeleri ve şehrin kalıntıları, 20. yüzyıl da yapılmış olan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. Kazılar ile bazı parçalar bulunsa da günümüzde kesin ve net olarak bilgiler ve izler yoktur. Kazılara katılmış olan araştırmacılar Babil Sarayı kuzeydoğusunda kalan bölge de bazı temel ve tonozlar bulmuştur. Bu kalıntıların da Asma bahçelerine ait olup olmadığı hakkında net bir bilgi bulunmamakta ve araştırmalar hala devam etmektedir. Bahçelerin nasıl göründüğü hakkında bilgilerde eski yüzyıllarda yapılmış olan tarifler ile sınırlıdır. Varlığı da efsane halindedir. Günümüzde sadece yapılmış olan tanımlamalara göre çizilmiş görseller vardır ve bu görseller de birbirinden farklıdır.

Babil’in Asma Bahçeleri Hakkında Söylenen Teoriler Nelerdir?

Babil’in Asma Bahçeleri’nin gerçek mi şiirsel bir öge mi olduğu konusunda çok farklı teoriler bulunmaktadır. Özellikle Babil döneminden günümüze ulaşmış olan herhangi bir yazılı belgenin olmaması buranın bir hayal ürünü olduğunu öne sürüyor. Aynı zamanda, o dönemlerde siyasi evliliklerin bulunmasına karşı İranlı olan Amytis’in Nebuschafnezzar’ın eşi olup olmadığı da tam olarak bilinmemektedir. Sanherib, su mühendisliği ve bahçe işleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarını yazıtlara dökmüştür. Sanheribin torunu olan Assurbanipal, Sanherib sarayının duvarında bulunan bir oyuğa, bahçe temalı çizimler yapmıştır. Sarayını ve sarayının bahçesini “tüm insanlar için mucize” şeklinde tanımlamıştır. Bahçede bulunan suyu yükselten mekanizmaları da anlatan Sanheribin, Babil’in Asma Bahçeleri kavramına daha yakın durduğu oldukça açıktır.

Babil’in Asma Bahçeleri ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın