ATATÜRK’ÜN KISACA HAYATI/ÖZET

Atatürk'ün Kısaca Hayatı
Atatürk'ün Kısaca Hayatı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve birçok önemli devrimin baş mimarı olan, dünyanın en büyük liderlerinden biri olarak anılan Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde askeri okulu bitiren Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemine girdiği zamanda sorumluluk alarak güçlü Avrupa devletlerine karşı kurtuluş savaşını başlatmış ve bunun için ülkeyi bir araya getirmiştir. Buradan Atatürk’ün kısaca hayatı üzerine bilgileri alabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocukluk ve Okul Hayatı Nasıl Geçmiştir?

Atatürk'ün Hayatı
Atatürk’ün Hayatı

1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Bey’dir. Babasının vefatından sonra annesi ile birlikte dayısının yanında kalmaya başlayan Mustafa Kemal, özellikle çocukluk döneminde tarlada kargaları kovalama görevini üstlenmiş ve ailesine bu şekilde destek olurken buralarda yalnız kalmaktan hoşlanırken eline geçen kitapları düzenli bir şekilde okumuştur. Eğitim hayatında ise ilk olarak mahalle mektebine ve Şemsi Efendi İlkokuluna giden Mustafa Kemal, ortaokul döneminde ise Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik askeri rüştiyesine gitmiştir. Askeri eğitimine lisede devam ederken bunun için Selanik askeri idadisi ve üniversite eğitimi adına ise Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitmiştir. Özellikle 1893 yılında askeri rüştiyede eğitimine devam ederken burada matematik öğretmeninin ona Mustafa ismini vermesi ile birlikte bu andan itibaren adım Mustafa Kemal olarak anılmaya başlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Dönemi Nasıl Geçmiştir?

Askeri eğitimini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitiren Mustafa Kemal, ilk tayin yeri olarak 1905 ve 1907 yılları arasında Şam’da 5. ordu görevine atanmıştır.1907 yılında ise kolağası yani kıdemli Yüzbaşı olmuştur. 1909 yılında ise hareket ordusunda İstanbul’da Kurmay Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 1910 yılında Fransa’ya picardie manevralarına katılması için Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil etmesi için gönderilmiştir. 1911 yılında ise İstanbul Genelkurmay başkanlığında görev aldıktan sonra yeni 1911 yılında İtalyanların Trablusgarp’a saldırması ile birlikte bir grup arkadaşıyla Tobruk ve Derne’de savaşmıştır. Buradaki halkı İtalyanlara karşı bir araya getirerek büyük bir zafer elde etmiştir.

1912 ekibinde ise Balkan Savaşları başlayınca Gelibolu ve Bolayır’daki birlikler ile savaşa katılarak özellikle Edirne ve Dimetoka’nın alınmasında büyük bir katkı sağlamıştır. 1914 yılında yarbaylığa yükselen Mustafa Kemal, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında bu dönemde Çanakkale’de itilaf devletlerine karşı dünyanın en büyük direncini göstererek ‘Çanakkale Geçilmez!’ lafını tüm dünyaya duyurmuştur. Çanakkale Savaşı’ndan sonra ise 1916 yılında Edirne ve Diyarbakır’da da görevlerde bulunmuştur. Özellikle 1916 yılında tümgeneralliğe yükseldikten sonra Rus kuvvetlerine karşı büyük ve direnç göstererek Muş ve Bitlis’i onlardan geri almıştır.

Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı Döneminde Neler Yapmıştır?

Atatürk'ün Kısaca Hayatı - Özet
Atatürk’ün Kısaca Hayatı – Özet

1. dünya savaşını Osmanlı İmparatorluğu kaybettikten sonra Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamış ve bu anlaşma ile birlikte Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını paylaşmaya başlamıştır. Fakat bu durumu kabul etmeyen Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkmış ve burada milli mücadelenin temellerini atmaya başlamıştır. Ardından Samsun’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, burada Amasya genelgesini yayımlayarak tüm ülkeye yayılması için büyük bir çaba sarf etmiştir. Yapılan genelge kapsamında ülke çapında bir direnişin gösterilmesini ve asla teslim olunmamasına dair maddeler sıralanmıştır.

Ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini sırasıyla gerçekleştirmiş ve burada ülkenin farklı bölgelerinden gelen milletvekilleri bir araya toplamak suretiyle Kurtuluş Savaşı’nı tamamen başlatmış ve bu dönem içerisinde orduyu da düzenli bir hale getirmek için büyük bir çaba sarf etmiştir. Daha sonra buradan son olarak Ankara’ya geçmiş ve 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına olanak tanımasının ardından burada oy birliğiyle meclis başkanı seçilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında Katıldığı Cepheler Nelerdir?

Kurtuluş Savaşı döneminde Rusya ile birlikte İngiltere ve İtalya, Fransa, Ermenilerle büyük bir savaşa girilmiş, bu dönemde birçok farklı cephede savaşılmıştır. Doğu Cephesi’nde Ermeni ve Ruslarla savaşırken savaşılırken, güneyde Fransızlar ve İtalyanlar ile mücadele edilmiştir. Mustafa Kemal ise Batı savaşlarına katılmış ve en büyük mücadele buralarda verilmiştir. Bunlar sırasıyla 1.İnönü Savaşı ve 2. İnönü Savaşı ile birlikte Kütahya – Eskişehir savaşları ve Sakarya Meydan Muharebesi yapılmıştır. Oldukça çetin bir şekilde geçen ve büyük kayıplar verilen bu mücadelelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal’e Başkomutanlık ve tam yetki verilmiştir. Ardından ise Yunanlılar ile yapılacak olan Büyük Taarruz savaşı başlatılmış, Mustafa Kemal Başkomutanlık görevi altında Yunanlıları büyük bir yenilgiye uğratmak suretiyle bütün farklı ülke düşmanlarını ülkeden tamamen atmıştır. Ardından 11 Ekim 1922 yılında yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile birlikte tüm cepheler kapanmış ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi büyük bir başarı ile sona ermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı Sonrası Neler Yapmıştır?

Farklı görüşmeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşmaların ardından 29 Ekim 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk mecliste Cumhuriyeti ilan etmiştir. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak bu koltuğa oturmuştur. Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanından sonra ise Mustafa Kemal Atatürk 3 Mart 1924 yılında halifeliği kaldırmış, 17 Şubat 1926 yılında özet ile Medeni Kanununu getirmiş ve 30 Kasım 1925 yılında tekke ve zaviyelerin tamamen kapatılmasına fırsat tanımıştır. Ayrıca 1930 ve 1933 ile 1934 yıllarında kadınlara bu dönemde tüm haklarını kanun üzerinde elde etmelerine olanak vermiştir.

Yine 1925 yılında Şapka Kanunu ilan edilmiş ve 1925 ile 1931 yıllarında takvim ve saat ile ölçüleri getirmiştir. 1934 yılında yeter soyadı kanunu ilan etmiş ve kendisine de Atatürk soy ismi layık görülmüştür. Özellikle 1928’de 1934 yılları arasında da laikliğin kanuna getirmesi için çalışmış ve sonunda bunu başarmıştır. 1924 Harf İnkılabı ile birlikte 1932 yılında dil inkılabını da getirmiştir. Bütün bu başarıların ardından Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında vefat etmiş ve bütün ülkeyi büyük bir yasa boğmuştur.

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın